Investiční strategie

Konzervativní strategie

Prostřednictvím této strategie je investor schopen realizovat investici diverzifikovanou do více podkladových fondů, které tvoří komplexní řešení konzervativní investice. Tato strategie vychází z rovnoměrného rozložení investic do dluhopisových, akciových a nemovitostních fondů. Podíl akciových fondů nepřesahuje ve strategii 30 % celkového portfolia a je vyvážen stejným podílem investic s garantovanou technickou úrokovou mírou. Jedná se především o investice do dluhopisových fondů s investičním horizontem minimálně pět let.

Vyvážená strategie

Vyvážená strategie představuje komplexní řešení vyvážené investice na akciovém a dluhopisovém trhu se střední mírou rizika. Tato strategie kombinuje investice do dluhopisových, smíšených, akciových a nemovitostních fondů kolektivního investování s investicemi s garantovanou technickou úrokovou mírou. V rozložení investic je výnosová akciová složka vyvažována a diverzifikována složkou dluhopisovou a nemovitostní a složkou investic s garantovanou technickou úrokovou mírou. Investiční horizont této strategie je minimálně sedm let.

Dynamická strategie

Dynamická strategie představuje komplexní řešení dynamické investice s významnou expozicí na vyspělých akciových trzích a investicí do nemovitostí. Cílem strategie je dosahovat dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků především investicemi do cenných papírů akciových fondů kolektivního investování s doplňkovou složkou investic do dluhopisových a nemovitostních fondů kolektivního investování a investic s garantovanou technickou úrokovou mírou. Strategie je určena především investorům s dlouhodobým investičním horizontem minimálně deset let.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 841 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku