FLEXI pomáhá..

Společně v komunitě, se zaměstnanci, s partnery

S prevencí fatálních úrazů páteře

Propojit handicapované s okolním světem

Lidem s handicapem samostatně a svobodně žít

V  pojištění klademe důraz na velmi vážné životní situace. V souladu s touto produktovou strategií se naše sponzorské aktivity dlouhodobě soustředí zejména na podporu Nadace Jedličkova ústavu a Centra Paraple.


Oblastí našeho zájmu je tedy sociální zodpovědnost. Naším cílem je pomoci handicapovaným lidem při jejich vstupu nebo návratu do života. Chceme, aby i lidé se znevýhodněním mohli žít samostatný, kvalitní a svobodný život. Od roku 2018 podporujeme také komunitní projekty v Pardubicích.

NAŠE KOMUNITA

Nejsme lhostejní k našemu okolí, a proto pomáháme organizacím, které působí v blízkosti naší společnosti.

 • Oblastní charita Pardubice – Spolufinancovali jsme rozšíření pobytové odlehčovací služby pro seniory a zdravotně postižené. Tato služba pomáhá rodinám, které pečují o své blízké a potřebují si odpočinout.
 • Dětské centrum Veská - Vybavili jsme samostatný byt pro 6člennou skupinu sourozenců, u kterých se i přes velké úsilí nepodařil návrat k jejich rodičům. Cílem těchto samostatných bytů  je přesun dětí do běžné komunity. Do bytů ve městě, kde žijí životem daleko podobnějším běžné rodině, než je tomu v různých zařízeních.
 • Atletika bez bariér Pardubice – podporujeme atletické kroužky pro děti s handicapem. Děti nemusí platit členské příspěvky, a tak jsou kroužky dostupné všem. Dále Atletická dopoledne „Bez bariér“ - jde o závody pro děti se specifickými potřebami ve 4 atletických disciplínách (běh 60 m., hod míčkem, skok daleký a delší běh).

POMOC OD ZAMĚSTNANCŮ

Naši zaměstnanci jsou významnou součástí firemní společenské odpovědnosti. Aktivně se zapojují a  přicházejí s novými projekty, a zároveň rozhodují, které podpoříme. V rámci dobrovolnických dní pomáhají v neziskových organizacích a pravidelně finančně přispívají na konkrétní projekty.

 • Každoročně pomáháme při dobrovolnických dnech.
 • Přispíváme na konkrétní projekty, zejména kompenzační pomůcky pro děti s handicapem.
 • Plníme vánoční přání dětí z Jedličkova ústavu.
 • Zavedli jsme grantový program FLEXI POMÁHÁ – zaměstnanci přihlašují projekty ze svého okolí a společně rozhodujeme hlasováním, koho podpoříme.

NAŠI PARTNEŘI

Pečlivě si vybíráme partnery, které podporujeme. Naše spolupráce je dlouhodobá a založená na rovnocenném partnerství. Vážíme si za skutečnou pomoc, kterou ve svých oblastech poskytují a za jejich otevřenost k novým projektům.

Podporujeme kulturní, sportovní akce a projekty, které umožňují setkávání handicapovaných s okolím a odstraňují bariéry mezi těmito dvěma světy.

 • Běh pro Paraple – benefiční sportovní akce.
 • Prázdniny Nanečisto – sportovní den pro děti z Jedličkova ústavu a okolí.
 • Chodíme s Asistencí – benefiční pochod Prahou na podporu osob s handicapem.
 • Koloběžka Cup – závody na koloběžkách ve prospěch Nadace Jedličkova ústavu.

Uvědomujeme si, že i handicapovaní chtějí normálně žít. Chtějí studovat, chodit do práce, bydlet samostatně, žít partnerský život, mít kamarády a smysluplně trávit volný čas.…často je to však možné pouze s pomocí asistenta. Chtěli bychom, aby každý, kdo chce svobodně žít, mohl. Proto podporujeme projekty, které to umožňují.

 • Věnovali jsme 25 000 hodin osobní asistence – díky tomu mohou klienti Asistence samostatně žít.
 • Jsme partnerem kampaně asistujeme.cz – cílem je rozšířit povědomí o osobní asistenci a propojit organizace z celé republiky s potenciálními asistenty a asistentkami.  Pokud i vy máte zájem asistovat, kontaktujte společnost Asistence o.p.s. Pojďte asistovat, má to smysl!
 • Tranzitní program „S FLEXI do života“ - pomáháme handicapovaným mladým lidem s nalezením práce, praxe, bydlení nebo s koníčky ve volném čase.
 • Pracuji, tedy jsem - tréninkový program pro lidi s postižení, kteří získávají pracovní návyky.
 • Máma, táta na vozíku – program o partnerství a rodičovství na vozíku.
 • Sportovní pobyty pro vozíčkáře – lyžování, cyklista a další sporty.

Banální situace, fatální následky.  Prevence je pro nás důležitá, proto jsme  partnerem seminářů Banal Fatal – aneb mě se to stát nemůže.

Úrazy páteře u mladých lidí neklesají, stále se skáče do neznámých vod po hlavě, padá se z výšky bez zajištění, ochranné pomůcky nejsou cool…a tím pádem mezi námi bohužel přibývají vozíčkáři. V České republice si každoročně poraní míchu přibližně 150 osob.

Proto jsme se rozhodli dlouhodobě podporovat program prevence úrazů páteře a míchy – tým lektorů v čele s hercem Hynkem Čermákem pořádá pro žáky 2. stupně semináře, které jsou založeny na živých debatách s vozíčkáři na téma úrazů páteře a míchy.

Na přednášky děti reagují velice silně, hlavně díky přímému kontaktu s člověkem na vozíčku. Pro některé z nich je to první setkání s vozíčkářem.

"Bylo to super, přednáška mi ukázala, abych dbal na svůj život a nedělal zbytečné kraviny. Lektor Jarda je podle mě strašně silnej člověk nejen fyzicky, což jsme i viděli, ale i mentálně", říká Jiří z 9.A.

"Příběhy, které jste nám pouštěli, se nám moc líbily. Sice byly hodně nechutný, ale naučný. Myslím, že nám to promluvilo do duše. Víme, co se může stát, když budeme hloupí. Vyprávění Zuzany Přibylové bylo také velmi zajímavé – jaké to je být na vozíčku a jak se s tím naučit žít", I.V.

Ve FLEXI věříme, že si díky programu Banal Fatal účastníci uvědomí, jak křehká a zranitelná je páteř a všichni si dobře rozmyslí, než zariskují např. skokem do neznáma..

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 806 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku