Řízené programy investování

 • Slouží k ochraně před výkyvy na finančních trzích.
 • Fondy jsou automaticky vybírány tak, aby alokace pojistného a převod kapitálové hodnoty zajistily co nejnižší riziko v závislosti na investičním horizontu konkrétní pojistné smlouvy.
 • Programy řízení investic jsou určeny pro smlouvy s minimální dobou trvání pojištění 5 let ode dne, od kterého jsou programy řízení investic sjednány.
 • Program nelze kombinovat s investicemi do jiných fondů či s využitím investičních strategií.
 • Aktuální struktura programů řízení investic je k dispozici zde:
 • Konzervativní program řízení investic
 • Vyvážený program řízení investic
 • Dynamický program řízení investic
 • Program CONSEQ
 • Program řízení investic si můžete sjednat či zrušit on-line pomocí služby SERVICE 24,
 • nebo kontaktujte svého finančního poradce, který s vámi žádost sepíše.

Pozn. Pokud jste si sjednali Program řízení investic v období do 30. 11. 2016, převedli jsme jej na Dynamický program řízení investic. Pojistné zaplacené po 1.  1. 2017 tedy alokujeme již do fondů Dynamického programu řízení investic.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 841 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku