Pojištění rodiny na míru

let

Pojistná částka (nejvyšší možná částka, kterou vám pojišťovna vyplatí, pokud nastane pojistná událost).

Přizpůsobte si částky dle svých potřeb… Všechny částky můžete upravit, výše pojistného bude automaticky přepočítána.

Pojištění života

Finanční zajištění blízkých v tíživé životní situaci, pokrytí úvěrů či hypoték. V případě smrti pojištěného pojišťovna vyplatí oprávněné osobě pojistnou částku platnou ke dni úmrtí nebo kapitálovou hodnotu platnou ke dni nahlášení pojistné události, je-li vyšší.
jednorázově
Zabezpečení blízkých při nečekané události. V případě úmrtí při dopravní nehodě vyplatíme dvojnásobek sjednané pojistné částky, maximálně však 1 milion navíc.
jednorázově

Invalidita a vážná onemocnění

Pojistné plnění pomůže s finančními náklady na změnu životního stylu (např. bezbariérový přístup). Lze sjednat pro všechny stupně invalidity a na různé pojistné částky.
Pokrytí výpadku příjmu při léčbě. Získání finančních prostředků na úhradu zdravotních pomůcek, doplňkové léčby, rehabilitací apod. Kompletní varianta zahrnuje pojištění pro 33 diagnóz.

Pojištění úrazu

Pojistné plnění pomůže s úhradou finančních nákladů spojených se změnou životního stylu (koupě automobilu, přebudování bytu na bezbariérový atd.).
jednorázově
Při úrazu s dobou léčení alespoň 8 dnů vám pojišťovna vyplatí sjednanou částku za každý den léčení úrazu, a to od prvního dne, včetně sobot, nedělí a svátků. Nemusíte být v pracovní neschopnosti.

Pobyt v nemocnici

Pojistné plnění nahrazuje ušlý příjem při pobytu v nemocnici nebo slouží k úhradě nákladů za nadstandardní pokoj či péči. V případě hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci trvající min. 24 hodin vyplatí pojišťovna sjednanou částku od prvního dne hospitalizace za každý započatý den hospitalizace, max. za 730 dnů.
 / den

Pracovní neschopnost

Dorovnává rodinný rozpočet v době pracovní neschopnosti. V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci vyplatí pojišťovna sjednanou částku od 29. dne pracovní neschopnosti dále včetně sobot, nedělí a svátků.
 / den

Vaše pojistné (částku můžete změnit)

Vaše platba za pojištění

Měsíční pojistné

Sjednat schůzku
nebo zavolejte 957 105 105
Časté otázky Tisk

Sjednat schůzku

Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasím s tím, že vyplněné osobní údaje budou zpracovány za účelem sjednání osobní schůzky s některým z našich spolupracujících pojišťovacích zprostředkovatelů, kterému budou za tím účelem tyto osobní údaje předány. Více zde

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 806 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku