Aktivovat pojištění pro rizikové sporty

Zdarma pojištění rizikových sportů na 30 dní za kalendářní rok.

U nás v pojišťovně rozlišujeme 4 rizikové skupiny, které jsou rozděleny dle rizikovosti Vašeho povolání nebo sportovní/zájmové činnosti (čím rizikovější povolání/sport tím vyšší skupina). Pro rizikové rekreační sporty (např. jízda na autodromu, paragliding, horolezectví, downhill, extrémní lyžování, bojové sporty, potápění s dýchacím přístrojem) se u nás můžete zdarma dočasně přeřadit do 4. rizikové skupiny a to na této stránce, nebo pomocí sms (návod níže). Není tak potřeba pro tyto sporty nastavit vyšší rizikovou skupinu přímo na smlouvě.

Důležité informace:

 • Aktivaci je třeba provést alespoň dvě hodiny před vykonávanou činností a pouze pro tyto rizika:
  • Pojištění invalidity (1., 2., nebo 3. stupně) nebo dlouhodobé péče následkem úrazu
  • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
  • Pojištění trvalých následků úrazu
  • Pojištění denního odškodného - úraz s možností progrese
  • Pojištění hospitalizace
  • Připojištění úrazu k pracovní neschopnosti
 • Limit 30 dnů platí pro celou smlouvu (nikoli pro každou osobu zvlášť).
 • Děti nedělíme do rizikových skupin – není tak potřeba pro ně SMS posílat.
 • Tento bonus se vztahuje na rekreační činnost. Nemůžete ho využít pro závody, soutěže, činnosti, které jsou vykonávané za úplatu nebo profesionálně.
 • Deaktivaci služby můžete provést do začátku činnosti (návod níže).

Aktivace přes web:

Aktivace přes SMS:

Pojištění rizikových rekreačních sportů můžete snadno provést také prostřednictvím SMS ve tvaru RSP číslo smlouvy DDMM DDMM (začátek a konec pojištění) na číslo +420 736 333 860.

Následně od nás obdržíte potvrzující SMS o aktivaci pojištění.

Deaktivace přes web

Deaktivace přes web

Deaktivace přes SMS

SMS ve tvaru RSS potvrzující kód (potvrzující kód jsme Vám zaslali přes SMS při aktivaci) na číslo +420 736 333 860.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 541 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku