Krytí v případě vážných nemocí a úrazů

Zajištění blízkých v případě úmrtí

Pokrytí výpadku/jistota příjmu při pracovní neschopnosti nebo dlouhodobé hospitalizaci

Nyní 2× víc v případě invalidity 3. stupně. Mimořádná akce jen do 30. 6. 2019