• 1. ledna 2019 došlo ke sloučení (fúzi) Pojišťovny České spořitelny a pojišťovny Kooperativa.
 • Ke dni 31. prosince 2018 Pojišťovna České spořitelny ukončila svoji činnost a všichni její klienti se stali klienty Kooperativy.
 • Veškerá práva klientů vyplývající z pojistných smluv v plném rozsahu přebírá Kooperativa.

Pojišťovna České spořitelny a pojišťovna Kooperativa společně fungují více než deset let pod hlavičkou evropské skupiny Vienna Insurance Group. Jejich sloučení je tak logickým krokem, díky kterému propojí zkušenosti z oblasti životního a neživotního pojištění. Kooperativa patří mezi uznávané pojišťovny na našem trhu. Pravidelně získává řadu prestižních ocenění za své produkty a služby jak od odborníků, tak od svých klientů, kterých má více než dva miliony.

Ke dni 1. ledna 2019 došlo k přeměně (sloučení) společností

 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
 • Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 47452820, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 855
 • Pojišťovna České spořitelny a pojišťovna Kooperativa společně fungují více než deset let pod hlavičkou evropské skupiny Vienna Insurance Group. Jejich sloučení je tak logickým vyústěním této spolupráce. Díky tomu propojíme zkušenosti z oblasti životního a neživotního pojištění. Dále:

  • Budeme poskytovat pojišťovací služby životního a neživotního pojištění pro klienty jednou univerzální pojišťovnou.
  • Získáme ekonomický potenciál nutný pro rozvoj nových digitálních technologií pro činnosti spojené s poskytováním pojišťovacích služeb a jejich kvality pro koncového klienta.

  Co se pro mě jako klienta změní?

  Jediné, co se pro vás změní, je název pojišťovny a kontaktní údaje, a to od 1. ledna 2019. Ostatní podmínky i servis spojený s vaším pojištěním se nemění.

 • Jediné, co se pro vás změní, je název pojišťovny a kontaktní údaje, a to od 1. ledna 2019. Ostatní podmínky i servis spojený s vaším pojištěním se nemění.

  • pojistné podmínky a vaše smlouva
   • rozsah pojištění
   • výše platby za pojištění
   • číslo účtu pro platbu za pojištění
  • možnost nahlásit pojistnou událost on-line
   • na www.flexi.cz
  • pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s.,
   Vienna Insurance Group,
   Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
  • kontaktní adresa: Kooperativa pojišťovna, a.s.,
   Vienna Insurance Group,
   Brněnská 634, 664 42 Modřice
  • klientská linka: 957 105 105
  • všechny druhy pojištění u jedné pojišťovny
  • rádi Vám poradíme na 300 pobočkách Kooperativy
  • Díky sloučení vám můžeme nabídnout:
  • širší portfolio produktů
  • správu pojistek pod jednou střechou
  • dalších 300 obchodních míst po celé ČR
  • stabilnější zázemí
 • Ano, váš poradce vám je i nadále k dispozici a sloučení obou pojišťoven nemá na jeho služby žádný vliv.

 • Ano, spolupráce s Českou spořitelnou fúzí nekončí, ale naopak očekáváme její další rozvoj.

 • Ano, od 1. ledna 2019 jsme připraveni poskytnout vám plný servis na všech pobočkách Kooperativy.

 • Pojistnou událost můžete stejně jako dosud hlásit on-line na www.flexi.cz. Případně použijte papírový formulář, který zašlete na naši novou adresu.

 • Korespondenci do konce roku 2018 směřujte na stávající adresu Pojišťovny České spořitelny.

Adresa:
Kooperativa pojišťovna
Brněnská 634
664 42 Modřice

Klientská linka: 957 105 105
E-mail: info@koop.cz

Vypovědět pojistnou smlouvu je vždy nevýhodné, a to jak finančně, tak i z dalších důvodů. Vaše pojistná smlouva je postavena tak, aby se mohla přizpůsobit aktuální životní situaci. Můžeme změnit pojistné částky, sjednat nová pojištění nebo zrušit ta, která už nepotřebujete. Uděláme všechno pro to, abychom společně nalezli nejvhodnější postup v řešení momentální situace.

Pokud jste se rozhodli svou smlouvu ukončit, zvažte prosím:

Finanční důsledky výpovědi

 • Pokud jste využívali daňové zvýhodnění životního pojištění, budete muset daňové odpočty zpětně dodanit.
 • V případě produktů investičního životního pojištění budete mít nárok pouze na odbytné/odkupné, jehož výše se odvíjí od délky trvání pojistné smlouvy, nedosahuje však plné výše vámi vložených finančních prostředků.
 • Přicházíte o bonus za věrnost i bezeškodní průběh.

Nefinanční důsledky výpovědi

 • Pokud se budete chtít znovu pojistit, pojišťovny posoudí váš aktuální zdravotní stav a je možné, že některá rizika vám odmítnou pojistit.
 • Na základě uzavření nové smlouvy vám mohou u některých pojištění znovu běžet čekací doby.

Postup v případě výpovědi:

V případě, že se rozhodnete pro výpověď pojistné smlouvy, můžete k tomu využít formulář Ukončení pojistné smlouvy. Jako důvod výpovědi uveďte, že se jedná o ukončení smlouvy z důvodu fúze.

Adresa pro zaslání výpovědi:
Pojišťovna České spořitelny
nám. Republiky 115
530 02 Pardubice

V souladu s ustanovením § 2806 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, můžete své pojištění vypovědět do jednoho měsíce od doručení písemného oznámení o sloučení, a to s osmidenní výpovědní lhůtou. Věříme však, že k tomu nebudete mít žádný důvod.