Naše budoucí spolupráce pro produkty skupiny FLEXI bude fungovat nadále, tak jak jste zvyklí. Chceme i nadále rozvíjet značku FLEXI, nejznámější produkt životního pojištění na trhu.

A co to pro Vás znamená?

  • Produkt FLEXI životní pojištění pokračuje pod značkou Kooperativa
  • Sjednávat a upravovat pojištění budete moci v aplikaci SmartClient a o mobilní kancelář se postará aplikace PČS asistent. Vaše přístupové údaje se nemění. Detail k aplikacím naleznete na stránce Aplikace Flexi.
  • Procesy poběží standardně a o vše se stará stejný obslužný tým FLEXI, ať už jde o pořízení smluv, intervence, dodatky, likvidace pojistných událostí, apod.
  • Kontaktní osoby pro FLEXI také zůstávají. Můžete se obracet na vztahového manažera, který má vaši společnost na starosti nebo na manažery podpory prodeje, které znáte ze školení:

Mapa poradců PČS

Proč dochází ke sloučení?

Pojišťovna České spořitelny a pojišťovna Kooperativa společně fungují více než deset let pod hlavičkou evropské skupiny Vienna Insurance Group. Jejich sloučení je tak logickým vyústěním této spolupráce. Díky tomu propojíme zkušenosti z oblasti životního a neživotního pojištění. Dále:

  • Budeme poskytovat pojišťovací služby životního a neživotního pojištění klientům jednou univerzální pojišťovnou.
  • Získáme ekonomický potenciál nutný pro rozvoj nových digitálních technologií pro činnosti spojené s poskytováním pojišťovacích služeb a jejich kvality koncovým klientům.

Co se změní od 1. ledna 2019?

  • Kontaktní adresa pro doručování veškeré korespondence:

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group,
Brněnská 634, 664 42 Modřice

  • Informační linka pro poradce: 957 115 115 (stávající číslo 958 888 888 bude fungovat po přechodnou dobu)
  • E-mail:  podporaflexi@koop.cz
  • Nové logo FLEXI v zelené barvě značky Kooperativy

Mohu se obracet na kontaktní osoby pro FLEXI i s dotazy na produkty Kooperativy?

S dotazy ohledně produktů a služeb Kooperativy se obracejte pouze na kontaktní osoby, které máte pro produkty Kooperativy.

Jaké tiskopisy mám od 1. ledna 2019 používat?

Pro produkty skupiny FLEXI budete používat formuláře označené logem FLEXI, které naleznete v aplikaci SmartClient nebo na sekci formuláře. Zde budou nové formuláře k dispozici v okamžiku fúze tj. 1. lednu 2019.

Kam mám směřovat korespondenci do pojišťovny ke konci roku 2018?

Korespondenci do konce roku 2018 směřujte na stávající adresu Pojišťovny České spořitelny

Mohu od 1. ledna 2019 nadále osobně doručovat korespondenci na adresu v Pardubicích?

Primární adresa pro doručování korespondence je uvedena výše (Modřice), pro osobní doručení bude i nadále k dispozici podatelna v Pardubicích na stejné adrese jako dosud. 

Jak budete informovat klienty o fúzi?

Klientům zašleme informace o sloučení dopisem. Další informace budou dostupné i na informační stránce k sloučení Pojišťovny České spořitelny a pojišťovny Kooperativa.

Kontakty pro poradce Pojišťovny České spořitelny

Do 31. 12. 2018

Adresa:

Pojišťovna České spořitelny

nám. Republiky 115

530 02 Pardubice

Informační linka pro poradce: 958 888 888

E-mail: podpora@pojistovnacs.cz

Od 1. 1. 2019

Adresa:

Kooperativa pojišťovna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Informační linka pro poradce: 957 115 115

E-mail: podporaflexi@koop.cz