Průběh likvidace

Jakmile obdržíme hlášení pojistné události, ujímá se ho pracovník likvidace pojistných událostí – likvidátor.

V průběhu šetření pojistné události likvidátor ověřuje, zda jsou informace předané klientem úplné a dostatečné pro řešení pojistné události v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony. Nejsou-li předané informace úplné a dostatečné, likvidátor vyžádá jejich doplnění od klienta, ošetřujícího lékaře nebo příslušné instituce. Pokud ošetřující lékař nedodá požadované informace ve stanoveném termínu, informuje likvidátor klienta a požádá ho o zajištění chybějících údajů.

Jak dlouho trvá šetření pojistné události?

Pojišťovna je povinna ukončit šetření do 3 měsíců poté, co jí byla pojistná událost oznámena.

Poté, kdy má likvidátor k dispozici všechny údaje nutné k řešení pojistné události, přistoupí k výpočtu výše pojistného plnění. Také při tomto výpočtu postupuje v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.

Výši pojistného plnění stanovenou likvidátorem před odesláním kontroluje revizor, který prověří postup likvidátora.

Po odsouhlasení revizorem klienta písemně informujeme o výsledku likvidace pojistné události a odesíláme pojistné plnění. V případě, že posíláme pojistné plnění složenkou na adresu klienta, trvá její doručení Českou poštou obvykle týden až deset dnů.

Mohlo by vás také zajímat

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 806 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku