Skupinové pojištění (zájmové a sportovní kluby, tábory, školy atd.)

Skupinové úrazové (resp. životní) pojištění nabízí pojištění s volitelným rozsahem pojistného krytí. V rámci jedné smlouvy je možné pojistit skupinu dospělých nebo dětí na libovolnou pojistnou dobu, max. na 3 roky.

Rozsah pojištění:

 • pojištění na 24 hodin
 • pojištění na vymezenou dobu – tj. na pracovní dobu, na dobu školního vyučování, na vymezenou zájmovou, sportovní nebo jinou činnost
 • pojištění na pracovní dobu včetně cesty do práce

Pojistná doba: max. 3 roky

Pojistná rizika:

 • Pojištění smrti následkem úrazu
 • Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin
 • Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 0,5% poškození
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu a za pobyt v nemocnici (hospitalizace) v důsledku úrazu
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu od 15.dne/29.dne
 • Pojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici (hospitalizaci) v důsledku úrazu
 • Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a pojištění pobytu v nemocnici z důvodu nemoci
 • Pojištění invalidity z důvodu úrazu nebo nemoci, invalidita 3. stupně
 • Pojištění invalidity z důvodu úrazu, invalidita 3. stupně

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte, prosím, oddělení zaměstnaneckých programů ebp@pojistovnacs.cz.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 552 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku