Výplata plnění

Způsob výplaty pojistného plnění

Výplatu plnění zašle pojišťovna dle informací uvedených klientem při hlášení pojistné události:

  • buď na jeho úvěrový účet (potom se identifikace neprovádí),
  • nebo na účet (bankovní účet klienta v ČR či v zahraničí, nebo na tzv. sběrný účet vedený v ČS) nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu. Pro ně platí níže uvedené podmínky:
  • Výplatu plnění do 1000 EUR provedeme způsobem, o který klient požádá (na účet nebo poštovní poukázkou) i bez identifikace příjemce plnění.
  • Výplatu plnění nad 1000 EUR provedeme způsobem, o který klient požádá, jen je-li provedena platná identifikace příjemce plnění v příslušné části formuláře hlášení pojistné události. Pokud nemáme k dispozici identifikaci příjemce plnění, vyplatíme pojistné plnění na sběrný účet ČS a klient si může plnění vyzvednout na kterékoliv pobočce ČS.
  • Výplata na bankovní účet klienta v zahraničí je podmíněna předáním vyplněného formuláře Z1050.

Komu peníze vyplatíme - příjemce pojistného plnění

Příjemcem pojistného plnění je:

  • V případě smrti pojištěného obmyšlený, resp. pojistník, kterým je Česká spořitelna, a.s.
  • V případě smrti pojištěného při dopravní nehodě (platí pro hypoteční úvěry), vyplatí pojišťovna navíc i pojistné plnění za smrt následkem úrazu ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru, max. však do výše 1 mil. Kč osobám určeným v souladu se zákonem.
  • Byla-li pojištěnému uznána invalidita 3. stupně z důvodu úrazu při dopravní nehodě (platí pro hypoteční úvěry), pojišťovna vyplatí pojištěnému na jeho účet navíc pojistné plnění ve výši 12 splátek od data uznání pojištěného invalidním; při následném potvrzení trvání invalidity 3. stupně mu navíc vyplatí i jednorázové pojistné plnění ve výši nesplaceného zůstatku úvěru, max. však 1 mil. Kč.
  • Pro ostatní pojištění platí ustanovení příslušné rámcové smlouvy.

Jak dlouho trvá šetření pojistné události?

Pojišťovna je povinna ukončit šetření do 3 měsíců poté, co jí byla pojistná událost oznámena, a byly doručeny veškeré dokumenty o léčení.

Mohlo by vás také zajímat

Nahlášení pojistné události

Průběh likvidace

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 564 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku