Změny v průběhu pojištění

FLEXI se vám přizpůsobí v kterémkoli okamžiku života. V průběhu pojištění můžete svoji smlouvu měnit podle vaší aktuální situace.

Formuláře pro změnu ve smlouvě

O jakoukoli změnu ve smlouvě můžete písemně požádat prostřednictvím níže uvedených formulářů. Změnu kontaktních údajů, obmyšlených osob či změnu poměru rozložení pojistného do fondů můžete provést také on-line přes službu SERVICE 24.

V pojistné smlouvě lze provést netechnické změny (ty, které nemají vliv na výši pojistného) a technické změny (ty, které mají vliv na výši pojistného).

Netechnické změny (změny kontaktních údajů, obmyšlených osob či změny fondů)
Z2007 Žádost o netechnickou změnu v pojistné smlouvě interaktivní pdf k vyplnění
pdf k vytištění
Z0021 Žádost o změnu rozložení kapitálové hodnoty do fondů interaktivní pdf k vyplnění
pdf k vytištění
Technické změny (změny rizik a pojištěných)
Z9011 Žádost o změnu v pojistné smlouvě interaktivní pdf k vyplnění
pdf k vytištění
Z9008 Žádost o změnu v pojistné smlouvě FLEXI životní pojištění interaktivní pdf k vyplnění
pdf k vytištění

O změnu v pojistné smlouvě může žádat pouze pojistník.

V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného, může změnit obmyšlenou osobu nebo změnit zajištění závazku jen se souhlasem pojištěného, případně zástupce pojištěných dětí. Žádost musí v tomto případě podepsat pojistník, příp. i pojištěné osoby a zástupce pojištěných dětí.

První změna v kalendářním roce je bez poplatku.

Za provedení druhé a každé další změny v kalendářním roce si pojistitel účtuje pojistně-technický poplatek (viz platný přehled poplatků a parametrů produktu).

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 569 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku