Výplata plnění

Způsob výplaty pojistného plnění

Výplatu plnění zašle pojišťovna dle informací uvedených klientem při hlášení pojistné události buď na účet (bankovní účet klienta v ČR či v zahraničí, nebo na tzv. sběrný účet vedený v ČS) nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu.

  • Výplatu plnění do 1000 EUR provedeme způsobem, o který klient požádá (na účet nebo poštovní poukázkou) i bez identifikace příjemce plnění.
  • Výplatu plnění nad 1000 EUR provedeme způsobem, o který klient požádá, jen je-li provedena platná identifikace příjemce plnění v příslušné části formuláře hlášení pojistné události. Pokud nemáme k dispozici identifikaci příjemce plnění, vyplatíme pojistné plnění na sběrný účet ČS a klient si může plnění vyzvednout na kterékoliv pobočce ČS.
  • Výplata na bankovní účet klienta v zahraničí je podmíněna předáním vyplněného formuláře Z1050.

Komu peníze vyplatíme - příjemce pojistného plnění

Příjemcem pojistného plnění (odhlédneme-li od případů, kdy je pojistné plnění vyplaceno ve prospěch banky jako splátka úvěru) je:

  • V případě smrti dospělého pojištěného je příjemcem plnění obmyšlený (pokud obmyšlený není určen, nabývají práva na pojistné plnění osoby v posloupnosti určené zákonem).
  • V případě smrti dítěte je příjemcem plnění pojistník.
  • Pro ostatní rizika dospělého pojištěného je příjemcem plnění pojištěný.
  • Pro ostatní rizika nezletilého dítěte je příjemcem plnění zákonný zástupce (u pojistných smluv Flexibilního životního pojištění sjednaných do 31.12.2004 - je příjemcem plnění pojistník), zákonný zástupce musí doložit, že je zákonným zástupcem.

Jak dlouho trvá šetření pojistné události?

Pojišťovna je povinna ukončit šetření do 3 měsíců poté, co jí byla pojistná událost oznámena, a byly doručeny veškeré dokumenty o léčení.

Mohlo by vás také zajímat

Nahlášení pojistné události

Průběh likvidace

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 564 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku