Přehled poplatků

Přehled poplatků a parametrů produktu Flexi životní pojištění

účinnost od 1. 6. 2018

pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009

Poplatky

Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu
sepsání nabídky / žádosti o změnu zdarma
zdravotní a finanční ocenění zdarma
výpis ze zdravotní dokumentace do výše 250 Kč zdarma
provedení lékařské prohlídky do výše 1 000 Kč a dalších lékařských vyšetření zdarma
odvolání nabídky na uzavření pojistné smlouvy / na úpravu v programu InSpiral zdarma
Měsíční administrativní poplatky
běžné pojistné 35 Kč
jednorázové pojistné 5 Kč
Měsíční inkasní poplatky
platba prostřednictvím SIPO, e-faktury, inkasem, příkazem k úhradě zdarma
platba poštovní poukázkou 10 Kč
za měsíční platby 10 Kč
Poplatek z běžného pojistného
ze zaplaceného běžného pojistného
 • pro smlouvy sjednané do 30. 11. 2016
3 %
 • pro smlouvy sjednané od 1. 12. 2016
0 %
Poplatek ze zaplaceného jednorázového nebo mimořádného pojistného
do 2 mil. Kč včetně 1,5 %
a nad 2 mil. Kč do 5 mil. Kč včetně 0,75 %
a nad 5 mil. Kč 0 %

Poplatek se vypočítá z celého jednorázového nebo mimořádného zaplaceného pojistného. Na část pojistného do 2 mil. Kč včetně se použije sazba 1,5 %, na část pojistného od 2 mil. Kč do 5 mil. Kč včetně se použije sazba 0,75 % a pro částku nad 5 mil. Kč není poplatek účtován.

Pravidelné zpracovávání a zasílání
potvrzení o zaplacení jednorázového/mimořádného pojistného od 10 000 Kč zdarma
přehled stavu pojistné smlouvy zdarma
potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění zdarma
Zpracování a zaslání na žádost klienta
potvrzení o zaplacení jednorázového/mimořádného pojistného do 10 000 Kč zdarma
opravné potvrzení o zaplaceném pojistném (v případě opožděných plateb) pro potřeby daňového potvrzení zdarma
zřízení zajištění závazku (vinkulace nebo zástavní právo na smlouvě) zdarma
druhopis pojistné smlouvy / pojistky / dodatku 50 Kč
požadavek na výkon práv subjektu údajů (např. žádost o přístup k osobním údajům, žádost o omezení zpracování osobních údajů apod.) zdarma
Poplatek za změny ve smlouvě
první změna v kalendářním roce zdarma
druhá a každá následná změna v kalendářním roce 100 Kč
každá změna realizovaná přes internetové bankovnictví České spořitelny zdarma
Poplatek za převod podílových jednotek mezi fondy (realokace)
první převod v kalendářním roce zdarma
druhý a každý následný převod v kalendářním roce 100 Kč
převod kapitálové hodnoty (nebo její části) z jednotlivých produktů PČS do fondů FLEXI životní pojištění zdarma
Poplatek za správu kapitálové hodnoty (management fee) – v % p. a. z hodnoty fondu
garantovaný fond běžného pojistného
 • pro smlouvy sjednané do 30. 6. 2016
0,5 %
 • pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2016
0 %
garantovaný fond jednorázového a mimořádného pojistného 0,5 %
podílové investiční fondy 0 %
Provedení výplaty části kapitálové hodnoty
kdykoliv v průběhu pojištění 100 Kč
do 15 dnů od připsání (alokace) mimořádného pojistného (vyjma vkladu zaměstnavatele), poplatek je účtován z vybírané částky (max. z částky do výše součtu mimořádných vkladů vložených 15 dnů před provedením výplaty) 5 %
výplata poštovní poukázkou 30 Kč
Poplatky spojené s pojistnými událostmi
první záloha na pojistné plnění na základě žádosti klienta zdarma
druhá a každá následná záloha na pojistné plnění na základě žádosti klienta 100 Kč
výplata pojistného plnění poštovní poukázkou 30 Kč
Poplatky spojené s ukončením pojistné smlouvy
Např.:
výpovědí kdykoliv v průběhu trvání,
pro neplacení pojistného,
vyplacením odkupného na vaši žádost,
zánikem pojistného zájmu či pojistného nebezpečí,
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany nás jako pojišťovny.
350 Kč
pro jednoho pojištěného

500 Kč
pro dvojici pojištěných
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany vás jako pojistníka zdarma
výplata poštovní poukázkou 30 Kč

Alokační poplatky

Pro smlouvy sjednané od 1. 12. 2016, vč. realizovaných změn do pojistné smlouvy

je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 60 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace). Je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.

Tabulka alokačních poplatků č. 7

trvání 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
1 14%
2 14,2% 14,2%
3 12,5% 12,5% 12,5%
4 11,6% 11,6% 11,6% 11,6%
5 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%
6 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%
7 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7%
8 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5%
9 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2%
10 20% 20% 20% 20% 20%
11 21,8% 21,8% 21,8% 21,8% 21,8%
12 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6%
13 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 25,4%
14 27,2% 27,2% 27,2% 27,2% 27,2%
15 29% 29% 29% 29% 29%
16 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%
17 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6%
18 34,4% 34,4% 34,4% 34,4% 34,4%
19 36,2% 36,2% 36,2% 36,2% 36,2%
20 a více 38% 38% 38% 38% 38%

Pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2014, vč. realizovaných změn do pojistné smlouvy Pro žádosti o změnu do pojistné smlouvy, sepsané od 1. 4. 2016, pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 36 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace). Je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.

trvání 1. rok 2. rok 3. rok
1 14%
2 18% 10,5%
3 22% 15,5%
4 26% 20,5%
5 30% 25,5%
6 34% 29,5% 1%
7 38% 33,5% 2%
8 42% 37,5% 3%
9 46% 41% 4%
10 50% 45% 5%
11 54% 49,5% 5,5%
12 58% 54% 6%
13 62% 58,5% 6,5%
14 66% 63% 7%
15 70% 67,5% 7,5%
16 74% 72% 8%
17 78% 76,5% 8,5%
18 82% 81% 9%
19 86% 85,5% 9,5%
20 a více 90% 90% 10%

Pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 24 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace). Je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.

trvání 1. rok 2. rok
1 14%
2 18% 9%
3 22% 13,5%
4 26% 18%
5 30% 22,5%
6 34% 27%
7 38% 31,5%
8 42% 36%
9 46% 40,5%
10 50% 45%
11 54% 49,5%
12 58% 54%
13 62% 58,5%
14 66% 63%
15 70% 67,5%
16 74% 72%
17 78% 76,5%
18 82% 81%
19 86% 85,5%
20 a více 90% 90%

Předběžné krytí

Vztahuje se na úrazová pojištění (vyjma pojištění smrti) platná ke dni počátku pojištění max. do této výše:

Pojištění dospělých osob
pojištění smrti základní i doplňkové pojištění v součtu 300 000 Kč
pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče – úraz za každý stupeň invalidity samostatně 300 000 Kč
pojištění smrti následkem úrazu 1 500 000 Kč
pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě 1 000 000 Kč
pojištění trvalých následků úrazu v součtu za obě varianty 1 500 000 Kč
pojištění denního odškodného – úraz v součtu za obě varianty 650 Kč/den
pojištění hospitalizace – úraz 650 Kč/den
připojištění úrazu k pracovní neschopnosti v součtu za všechny sjednané varianty připojištění 650 Kč/den
Pojištění dětí
pojištění smrti 100 000 Kč
pojištění trvalých následků úrazu 1 500 000 Kč
pojištění denního odškodného – úraz 800 Kč/den
pojištění denního odškodného – úraz s progresí 300 Kč/den
pojištění hospitalizace – úraz 1 000 Kč/den

Parametry produktu

Zhodnocení finančních prostředků u garantovaného fondu jednorázového a mimořádného pojistného (GB23)
garance minimálního zachování nominální hodnoty pro jednorázové a mimořádné pojistné
aktuální zhodnocení je vyhlašováno čtvrtletně na našich internetových stránkách www.pojistovnacs.cz
Zhodnocení finančních prostředků u garantovaného fondu běžného pojistného
Pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2016 (GK12) garance zhodnocení
0% p. a.
Pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 (GH28) garance zhodnocení
min. 1,3 % p. a.
Pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 (GC24) garance zhodnocení
min. 1,9 % p. a.
Pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2013 (GA22) garance zhodnocení
min. 2,4 % p. a.

Pojistné

Minimální:

 • běžné pojistné 300 Kč.
 • mimořádné pojistné 500 Kč (neplatí pro příspěvek zaměstnavatele).

Minimální výše výplaty kapitálové hodnoty nebo její části 1 000 Kč.

Nejsme povinni vyplatit přeplatky pojistného do částky 20 Kč (včetně).

Maximální možná částka pojistného uhrazeného nad rámec sjednaného běžného pojistného je stanovena na 500 Kč ročně (bude připsána formou mimořádného pojistného do kapitálové hodnoty).

Anuitně klesající pojistná částka

Klesání je možné nastavit dle úroku úvěru, a to v rozmezí od 0,5 do 20 % (s max. 2 desetinnými místy).

Řízené programy investování

Od 1. 12. 2016 nabízíme Konzervativní program řízení investic, nebo Vyvážený program řízení investic, nebo Dynamický program řízení investic, nebo Program CONSEQ.

Zamykání výnosů

Výnosy nad 3 % budou ze všech zvolených investičních fondů (včetně řízených programů investování) 1 x ročně převedeny do garantovaného fondu pro mimořádné pojistné. Minimální výše částky pro zamknutí výnosů je 20 Kč.

Bonusy

Bonus za bezeškodní průběh
ve výši 10 % z celkového rizikového pojistného za uplynulý pojistný rok. Minimální výše připsaného bonusu je 20 Kč.

Bonus za věrnost
ve výši 5 % z běžného pojistného uhrazeného v uplynulém pojistném roce. Minimální výše připsaného bonusu je 20 Kč.

Rizikové rekreační sporty

Limit na jednu smlouvu je maximálně 30 dní v kalendářním roce.

Aktivaci pojištění rizikových rekreačních sportů můžete provést:

 • zasláním SMS zprávy,
 • vyplněním formuláře na našich webových stránkách, nebo
 • prostřednictvím internetového bankovnictví České spořitelny.

Návod pro aktivaci najdete na našem webu www.flexi.cz/sporty.

Indexace

Úprava běžně placeného pojistného a pojistných částek se vztahuje na základní a doplňkové pojištění smrti.

Sleva

Sleva za komplexní rozsah pojištění

Součet pojistných částek je stanoven v minimální výši 500 000 Kč.

Vybraná pojištění pro výpočet součtu pojistných částek:

 • základní pojištění smrti, doplňkové pojištění smrti,
 • pojištění vážných nemocí a úrazů dospělého pojištěného,
 • pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče dospělého pojištěného.

Pro výpočet součtu pojistných částek platí následující pravidla:

 • pojistné částky se sčítají společně přes obě dospělé pojištěné osoby (včetně základní pojistné částky pojištění smrti),
 • pojištění sjednaná s klesající pojistnou částkou se započítávají jednou polovinou sjednané pojistné částky daného pojištění, a to po celou dobu trvání daného pojištění.

Slevu uplatňujeme na rizikové pojistné následujících pojištění sjednávaných pro dospělého pojištěného:

 • Základní pojištění smrti,
 • Doplňkové pojištění smrti,
 • Pojištění vážných nemocí a úrazů – základní/kompletní varianta,
 • Připojištění na novotvary in situ,
 • Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče (1., 2., i 3. stupeň invalidity) úraz/úraz nebo nemoc,
 • Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty.

Sleva bude uplatněna pro všechna výše uvedená pojištění ve stejné výši. V průběhu trvání pojištění může být sleva různá podle aktuálně sjednaných pojištění v jednotlivých letech.

Dle součtu pojistných částek vybraných pojištění a výše uvedených pravidel je sleva následující:

 • Suma PČ v rozsahu od 500 0000 Kč do 999 999 Kč – sleva 10 %
 • Suma PČ v rozsahu od 1 000 000 Kč do 1 499 999 Kč – sleva 15 %
 • Suma PČ v rozsahu od 1 500 000 Kč výše – sleva 20 %

Aktuální přehled poplatků a parametrů produktu, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy, je k dispozici na našem Intranetu, Extranetu, internetových stránkách a na všech našich obchodních místech.

Soubory ke stažení

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 552 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku