Předběžné krytí

Pojistná ochrana již od 3. dne po podpisu smlouvy

Předběžné krytí je automaticky sjednáno na pojistnou dobu od třetího dne od podpisu nabídky smlouvy do dne uvedeného jako počátek pojištění, max na 29 dnů (den podpisu je prvním dnem). Vztahuje se pouze na pojistné smlouvy s počátkem pojištění stanoveným na 1. den následujícího měsíce po datu podpisu nabídky (neplatí pro pojistné smlouvy s tzv. odloženým počátkem pojištění).

Předběžné krytí dospělých se vztahuje na úrazová pojištění sjednaná v nabídce s maximálním rozsahem:

 • Základní pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, vč. doplňkového pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, max 300 000 Kč
 • Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče (následkem úrazu), max 300 000 Kč (pro každý stupeň invalidity)
 • Pojištění  smrti následkem úrazu, max 1 500 000 Kč
 • Pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě, max 1 000 000 Kč
 • Pojištění trvalých následků úrazu, max 1 500 000 Kč (v součtu za obě varianty)
 • Pojištění denního odškodného – úraz, max 650 Kč/den
 • Pojištění hospitalizace (následkem úrazu), max 650 Kč/den
 • Připojištění úrazu k pracovní neschopnosti, max 650 Kč/den

Předběžné krytí dětí se vztahuje na pojištění sjednaná v nabídce s max rozsahem:

 • Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin – max 100 000 Kč
 • Pojištění trvalých následků úrazu, max 1 500 000 Kč
 • Pojištění denního odškodného – úraz, max 800 Kč/den
 • Pojištění denního odškodného – úraz s progresí, 300 Kč/den
 • Pojištění hospitalizace (následkem úrazu), max 1 000 Kč/den

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 552 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku