Naše povinnosti spojené s automatickou výměnou informací v daňové oblasti

CRS (Common Reporting Standard)

  • globální model automatické výměny informací o finančních účtech

Finanční instituce (tedy i pojišťovna Kooperativa) ve státech zapojených do modelu CRS (mj. všechny státy EU), musí předávat informace o účtech vedených pro osoby z jiných států zapojených do modelu CRS a splňujících legislativní požadavky Specializovanému finančnímu úřadu ČR za účelem jejich automatické výměny s finančními úřady ostatních států zapojených do modelu CRS.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Zahraniční finanční instituce (tedy i pojišťovna Kooperativa) musí předávat informace o účtech vedených pro americké osoby a splňujících legislativní požadavky prostřednictvím Specializovaného finančního úřadu ČR na Daňový úřad USA.

Podrobnosti stanoví zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.

U každého daňového rezidenta jiného státu než ČR požadujeme doplnění TIN/DIČ (daňové identifikační číslo). Daňové identifikační číslo je jednoznačná identifikace daňového subjektu, která se uvádí při komunikaci s finanční správou. Každý daňový subjekt má své daňové identifikační číslo, které mu přidělí správce daně až poté, co se daňový subjekt zaregistruje. DIČ je zpravidla charakterizováno dvěma písmeny, která znamenají kód země, a za nimi následuje číslo plátce daně. Může nabývat 4 až 20 znaků.

Dle stanoviska Specializovaného finančního úřadu platí, že pokud není TIN/DIČ vydáváno v zemích, se kterými se uplatňuje automatická výměna informací, měl by být uveden jiný ekvivalent pro identifikaci, např. u fyzických osob – číslo sociálního pojištění, národní pojišťovací číslo, osobní identifikační kód nebo číslo, registrační číslo rezidenta; u právnických osob – registrační kód nebo číslo společnosti.

Bližší informace k CRS a FATCA naleznete na webových stránkách Finanční správy a Ministerstva financí ČR:

  • http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/globalni-standard-OECD/globalni-standard-OECD-CRS-DAC2-7438
  • http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-mezinarodni-spolupraci
  • http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/dohoda-fatca/zakladni-informace

V souvislosti s novou právní regulací zák. č. 164/2013 Sb., o automatické výměně informací v daňové oblasti máme povinnost informovat klienty o této právní regulaci.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku