Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.


Marketingové akce

Dvojnásobné plnění v případě cévní mozkové příhody

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 platí, že v případě diagnózy cévní mozková příhoda u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

2x víc v případě infarktu myokardu

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 platí, že v případě diagnózy infarkt myokardu u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

2x víc v případě ošetřování

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 platí, že za ošetřování pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost může být maximálně 474 500 Kč. Pojištění ošetřování pokračuje a za různé diagnózy lze čerpat opakovaně.

Dvojnásobné plnění v případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším u pojištěných dospělých i dětí vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný. Dvojnásobné plnění v důsledku dopravní nehody se tímto plněním sčítá. Pojištěný tedy dostane vyplacené plnění ve výši trojnásobku pojistné částky, max. 2 000 000 Kč navíc.

Dvojnásobné plnění v případě rakoviny (závažné onkologické onemocnění)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018 platí, že za onkologické onemocnění – rakovinu pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě vážných nemocí způsobených klíštětem

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 platí, že v případě vážných diagnóz – klíšťová meningoencefalitida, Lymeská nemoc (borrelióza), meningitida a encefalitida pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Rozšíření plnění v případě invalidity 3. stupně

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 18. 9. 2017 do 31. 12. 2017 platí, že v případě uznání invalidity 3. stupně pojištěného dospělého i dítěte bude rozšířeno pojistné plnění o výplatu částky 120 000 Kč, která bude vyplácena ve dvanácti pravidelných splátkách po 10 000 Kč. Podmínkou je konstantní pojistná částka ve výši alespoň 200 000 Kč.

Rozšíření plnění v případě vážné nemoci či úrazu

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017 platí, že v případě vážných nemocí a úrazů pojištěného dospělého i dítěte bude rozšířeno pojistné plnění o výplatu částky 60 000 Kč, která bude vyplácena v šesti pravidelných splátkách po 10 000 Kč. Podmínkou je konstantní pojistná částka ve výši alespoň 100 000 Kč.

Dvojnásobné plnění v případě infarktu myokardu

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 19. 9. 2016 do 30. 11. 2016 platí, že v případě diagnózy infarkt myokardu u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě vážných diagnóz – cévní mozková příhoda, poškození mozku způsobené úrazem

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016 platí, že v případě diagnózy cévní mozková příhoda, významné poškození mozku způsobené úrazem u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě závažných onkologických onemocnění – rakovina

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 14. 9. 2015 do 30. 11. 2015 platí, že v případě rakoviny – závažných onkologických onemocnění u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě velmi vážného onemocnění způsobeného klíštětem

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 platí, že v případě pojištění velmi vážného onemocnění způsobené diagnózou klíšťové meningoencefalitidy, lymeské nemoci, meningitidy nebo encefalitidy u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě úrazové invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče

Pro nové smlouvy sjednané od 15. 9. 2014 do 30. 11. 2014 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším výhradně z důvodu úrazu u pojištěných dospělých vám vyplatíme dvojnásobek. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč.

Dvojnásobné plnění při dopravní nehodě

Pro nové smlouvy sjednané od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2014 platí, že při dopravní nehodě vám vyplatíme dvojnásobek z vybraných pojištění. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč.

  • pojištění trvalých následků úrazu dětí i dospělých
  • pojištění velmi vážných onemocnění dětí i dospělých – vybrané diagnózy (u dospělých platí pouze pro kompletní variantu)
  • pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou pojistné částky (pouze pojištění dospělých)

Kompletní varianta pojištění velmi vážných onemocnění za cenu základní (akce pro klienty OVB)

Pro nové smlouvy sjednané od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 platí, že v případě sjednání pojištění velmi vážných onemocnění – základní varianta bude v případě pojistné události poskytnuto dospělému pojištěnému krytí pro kompletní variantu po dobu 3 let od počátku pojištění.

Dvojnásobné plnění za velmi vážná onemocnění

Pro nové smlouvy sjednané od 1. 12. 2013 do 31. 3. 2014 platí, že v případě vybraných případů potvrzených onemocnění a provedených operačních zákroků u pojištěného dospělého vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud byla sjednána kompletní varianta pojištění. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč.

  • infarkt myokardu, vč. angioplastiky dvou cév
  • náhlá cévní mozková příhoda
  • bypass v rámci operace věnčitých tepen (aortokoronárního bypassu) z důvodu ischemické choroby srdeční
  • operace aorty
  • rakovina tlustého střeva, konečníku, rektosigmoideálního spojení, prsu nebo pohlavních orgánů

Marketingové akce se vás týkají, pokud je máte ve své pojistné smlouvě ujednány. Přesné podmínky akcí najdete také v pojistné smlouvě.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 828 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku