Marketingové akce

Marketingové akce se vás týkají, pokud je máte ve své pojistné smlouvě ujednány. Přesné podmínky akcí najdete také v pojistné smlouvě.

2× víc v případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče (1. 4. - 30. 6. 2021)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 250 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný. Dvojnásobné plnění v důsledku dopravní nehody se tímto plněním sčítá. Pojištěný tedy dostane vyplacené plnění ve výši trojnásobku pojistné částky, max. 2 000 000 Kč navíc.

2× víc v případě cévní mozkové příhody (1. 10. – 31. 12. 2020)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 platí, že v případě diagnózy cévní mozková příhoda u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

2× víc v případě infarktu myokardu (1. 5. – 31. 7. 2020)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 platí, že v případě diagnózy infarkt myokardu u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

2× víc v případě ošetřování (1. 10. – 31. 12. 2019)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 platí, že za ošetřování pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost může být maximálně 474 500 Kč. Pojištění ošetřování pokračuje a za různé diagnózy lze čerpat opakovaně.

Dvojnásobné plnění v případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče (1. 4. – 30. 6. 2019)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším u pojištěných dospělých i dětí vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný. Dvojnásobné plnění v důsledku dopravní nehody se tímto plněním sčítá. Pojištěný tedy dostane vyplacené plnění ve výši trojnásobku pojistné částky, max. 2 000 000 Kč navíc.

Dvojnásobné plnění v případě rakoviny (17. 9. – 31. 12. 2018)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018 platí, že za onkologické onemocnění – rakovinu pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě vážných nemocí způsobených klíštětem (1. 4. – 30. 6. 2018)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 platí, že v případě vážných diagnóz – klíšťová meningoencefalitida, Lymeská nemoc (borrelióza), meningitida a encefalitida pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Rozšíření plnění v případě invalidity 3. stupně (18. 9. – 31. 12. 2017)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 18. 9. 2017 do 31. 12. 2017 platí, že v případě uznání invalidity 3. stupně pojištěného dospělého i dítěte bude rozšířeno pojistné plnění o výplatu částky 120 000 Kč, která bude vyplácena ve dvanácti pravidelných splátkách po 10 000 Kč. Podmínkou je konstantní pojistná částka ve výši alespoň 200 000 Kč.

Rozšíření plnění v případě vážné nemoci či úrazu (1. 4. – 30. 5. 2017)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017 platí, že v případě vážných nemocí a úrazů pojištěného dospělého i dítěte bude rozšířeno pojistné plnění o výplatu částky 60 000 Kč, která bude vyplácena v šesti pravidelných splátkách po 10 000 Kč. Podmínkou je konstantní pojistná částka ve výši alespoň 100 000 Kč.

Dvojnásobné plnění v případě infarktu myokardu (19. 9. – 31. 11. 2016)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 19. 9. 2016 do 30. 11. 2016 platí, že v případě diagnózy infarkt myokardu u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě vážných diagnóz – cévní mozková příhoda, poškození mozku způsobené úrazem (1. 4. – 30. 5. 2016)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016 platí, že v případě diagnózy cévní mozková příhoda, významné poškození mozku způsobené úrazem u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě závažných onkologických onemocnění – rakovina (14. 9. – 31. 11. 2015)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 14. 9. 2015 do 30. 11. 2015 platí, že v případě rakoviny – závažných onkologických onemocnění u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě velmi vážného onemocnění způsobeného klíštětem (1. 4. – 31. 6. 2015)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 platí, že v případě pojištění velmi vážného onemocnění způsobené diagnózou klíšťové meningoencefalitidy, lymeské nemoci, meningitidy nebo encefalitidy u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě úrazové invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče (15. 9. – 30. 11. 2014)

Pro nové smlouvy sjednané od 15. 9. 2014 do 30. 11. 2014 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším výhradně z důvodu úrazu u pojištěných dospělých vám vyplatíme dvojnásobek. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč.

Dvojnásobné plnění při dopravní nehodě (1. 5. – 31. 6. 2014)

Pro nové smlouvy sjednané od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2014 platí, že při dopravní nehodě vám vyplatíme dvojnásobek z vybraných pojištění. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč.

  • pojištění trvalých následků úrazu dětí i dospělých
  • pojištění velmi vážných onemocnění dětí i dospělých – vybrané diagnózy (u dospělých platí pouze pro kompletní variantu)
  • pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou pojistné částky (pouze pojištění dospělých)

Kompletní varianta pojištění velmi vážných onemocnění za cenu základní (1. 1. – 31. 12. 2014)

(akce pro klienty OVB)

Pro nové smlouvy sjednané od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 platí, že v případě sjednání pojištění velmi vážných onemocnění – základní varianta bude v případě pojistné události poskytnuto dospělému pojištěnému krytí pro kompletní variantu po dobu 3 let od počátku pojištění.

Dvojnásobné plnění za velmi vážná onemocnění (1. 12. 2013 – 31. 3. 2014)

Pro nové smlouvy sjednané od 1. 12. 2013 do 31. 3. 2014 platí, že v případě vybraných případů potvrzených onemocnění a provedených operačních zákroků u pojištěného dospělého vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud byla sjednána kompletní varianta pojištění. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč.

  • infarkt myokardu, vč. angioplastiky dvou cév
  • náhlá cévní mozková příhoda
  • bypass v rámci operace věnčitých tepen (aortokoronárního bypassu) z důvodu ischemické choroby srdeční
  • operace aorty
  • rakovina tlustého střeva, konečníku, rektosigmoideálního spojení, prsu nebo pohlavních orgánů

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku