Bonusy a slevy

Bonus pro vás s FLEXI životním pojištěním

Pokud splníte podmínky pro přiznání bonusů, můžete ušetřit peníze na pojistném. Je možné získat více bonusů současně.

Víte, že…

O bonus nemusíte žádat, připíšeme vám jej automaticky.

Bonus za věrnost

Bonus ve výši 5 % z běžného pojistného uhrazeného v uplynulém pojistném roce získáváte za prvních 15 let trvání smlouvy (platí pro smlouvy uzavřené minimálně na 20 let).

Bonus za bezeškodní průběh

Bonus ve výši 10 % z celkového rizikového pojistného získáváte každých pět let, pokud v tomto období nedojde k pojistné události.

Sleva za komplexní rozsah pojištění

V případě sjednání pojištění smrti, vážných nemocí a úrazů, invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče a trvalých následků nemoci je možné získat slevu na rizikovém pojistném za součet všech pojistných částek za tato pojištění.

Sleva za zdravý životní styl

Slevu za zdravý životní styl můžeme přiznat, pokud máte na smlouvě nárok na slevu za komplexní rozsah pojištění, vyplníte Dotazník pro slevu za zdravý životní styl a zároveň splníte stanovená kritéria pro získání slevy.

Slevu za zdravý životní styl uplatníme pro dospělé pojištěné osoby na pojištění rizika smrti, vážných nemocí a úrazů, invalidity a trvalých následků nemoci.

Sleva za pojištění úvěru

Slevu uplatníme na rizikové pojistné u pojištění smrti, invalidity nebo dlouhodobé péče a pracovní neschopnosti sjednávaných v rámci pojištění úvěru.

Sleva bude uplatněna na rizikové pojistné po slevě za komplexní rozsah pojištění a slevě za zdravý životní styl.

Podrobnější podmínky jsou uvedené v „Přehledu poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění“.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku