Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále…

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde.


Výplata plnění

Způsob výplaty pojistného plnění

Výplatu pojistného plnění Vám zašleme způsobem, který si zvolíte při hlášení pojistné události. Existují tři možnosti, jak můžeme pojistné plnění zaslat:

  • Na účet: pokud Vám, ale budeme odesílat částku vyšší než 1 000 EUR, je třeba k hlášení připojit také identifikaci příjemce plnění. Pokud u hlášení nebude, odešleme plnění na sběrný účet (viz. další způsob). Pokud žádáte o výplatu na zahraniční účet, nezapomeňte vyplnit také formulář Z3050.
  • Složenkou: i zde je třeba u částky přesahující 1 000 EUR mít vyplněnou identifikaci příjemce plnění. V opačném případě zašleme plnění na sběrný účet.
  • Na sběrný účet: Jedná se o účet u České spořitelny. Z tohoto účtu si můžete nechat plnění vyplatit na libovolné pobočce v hotovosti, nebo bezhotovostně převést.

Komu peníze vyplatíme - příjemce pojistného plnění

Pokud se v průběhu pojištění stane pojistná událost, je třeba, aby ji nahlásila oprávněná osoba, které můžeme zaslat plnění:

    • Pojištěná osoba: o pojistné plnění nejčastěji žádá pojištěná osoba, které se událost stala.
    • Zákonný zástupce/opatrovník: žádá o pojistné plnění za nezletilé dítě/opatrovanou osobu. Musí se nám prokázat buď doložením rodného listu dítěte, nebo rozhodnutí soudu o opatrovnictví. 
    • Pojistník: V případě úmrtí pojištěného dítěte hlásí pojistnou událost pojistník (osoba, která smlouvu uzavřela).

Jak dlouho trvá šetření pojistné události?

Na vyřešení pojistné události máme zákonnou lhůtu 3 měsíce, ale většinu událostí stihneme vyřídit do jednoho měsíce od data nahlášení. Vše závisí na obsáhlosti pojistné události, a zda spolu s hlášením obdržíme kompletní informace.

Mohlo by vás také zajímat

Nahlášení pojistné události

Průběh likvidace

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 855 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku