Přehled poplatků

účinnost od 1. 12. 2016

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ A ŽÁDOSTÍ O ZMĚNU

sepsání nabídky/žádosti o změnu zdarma
zdravotní a finanční ocenění rizik zdarma
výpis ze zdravotní dokumentace do výše 250 Kč zdarma
provedení lékařské prohlídky do výše 1 000 Kč a dalších lékařských vyšetření zdarma
odvolání nabídky na uzavření pojistné smlouvy/na úpravu v programu InSpiral zdarma

MĚSÍČNÍ ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY

běžné pojistné 35 Kč
jednorázové pojistné 5 Kč

MĚSÍČNÍ INKASNÍ POPLATKY

platba prostřednictvím SIPO, e-faktury, inkasem, příkazem k úhradě zdarma
platba poštovní poukázkou 10 Kč
za měsíční platby 10 Kč

POPLATEK Z BĚŽNÉHO POJISTNÉHO

ze zaplaceného běžného pojistného
  • pro smlouvy sjednané do 30. 11. 2016
  • pro smlouvy sjednané od 1. 12. 2016

3 %
0 %

POPLATEK ZE ZAPLACENÉHO JEDNORÁZOVÉHO NEBO MIMOŘÁDNÉHO POJISTNÉHO

do 2 mil. Kč včetně 1,5 %
a nad 2 mil. Kč do 5. mil. Kč včetně 0,75 %
a nad 5 mil. Kč 0 %
Poplatek se vypočítá z celého jednorázového nebo mimořádného zaplaceného pojistného. Na část pojistného do 2 mil. Kč včetně se použije sazba 1,5 %, na část pojistného od 2 mil. Kč do 5 mil. Kč včetně se použije sazba 0,75 % a pro částku nad 5 mil. Kč není poplatek účtován.

PRAVIDELNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ A ZASÍLÁNÍ

potvrzení o zaplacení jednorázového/mimořádného pojistného od 10 000 Kč zdarma
přehled stavu pojistné smlouvy zdarma

ZPRACOVÁNÍ A ZASLÁNÍ NA ŽÁDOST KLIENTA

potvrzení o zaplacení jednorázového / mimořádného pojistného do 10 000 Kč zdarma
druhopis pojistné smlouvy / pojistky / dodatku 50 Kč

POPLATEK ZA ZMĚNY VE SMLOUVĚ

první změna v kalendářním roce zdarma
druhá a každá další změna v kalendářním roce 100 Kč
každá změna realizovaná přes SERVIS 24 Internetbanking zdarma

POPLATEK ZA SPRÁVU KAPITÁLOVÉ HODNOTY (MANAGEMENT FEE) - V % P.A. Z HODNOTY FONDU

garantovaný fond běžného / jednorázového / mimořádného pojistného
• smlouvy sjednané do 30.6.2016 0,5 %
• pro smlouvy sjednané od 1.7.2016 0 %

PROVEDENÍ VÝPLATY ČÁSTI KAPITÁLOVÉ HODNOTY

kdykoliv v průběhu pojištění 100 Kč
do 15 dnů od připsání (alokace) mimořádného pojistného, polatek je účtován z vybírané částky (max. z částky do výše součtu mimořádných vkladů vložených 15 dnů před provedením výplaty) 5 %
výplata poštovní poukázkou

30 Kč

POPLATKY SPOJENÉ S POJISTNÝMI UDÁLOSTMI

první záloha na pojistné plnění na základě žádosti klienta

zdarma

druhá a každá následná záloha na pojistné plnění na základě žádosti klienta

100 Kč

výplata pojistného plnění poštovní poukázkou

30 Kč

POPLATKY SPOJENÉ S UKONČENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

Např. výpovědí v průběhu trvání, pro neplacení pojistného, vyplacením odkupného na žádost pojistníka, zánikem pojistného zájmu či pojistného nebezpečí, odstoupení od pojistné smlouvy 350 Kč
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany pojistníka zdarma
výplata poštovní poukázkou 30 Kč

ALOKAČNÍ POPLATKY

– Pro smlouvy sjednané od 1.12.2016, vč. realizovaných změn do pojistné smlouvy
je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 60 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace), která je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.

Tabulka alokačních poplatků

trvání 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok trvání 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
1 14% - - - - 11 21,8% 21,8% 21,8% 21,8% 21,8%
2 14,2% 14,2% - - - 12 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6%
3 12,5% 12,5% 12,5% - - 13 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 25,4%
4 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% - 14 27,2% 27,2% 27,2% 27,2% 27,2%
5 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 15 29% 29% 29% 29% 29%
6 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 16 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%
7 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 17 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6%
8 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 18 34,4% 34,4% 34,4% 34,4% 34,4%
9 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 19 36,2% 36,2% 36,2% 36,2% 36,2%
10 20% 20% 20% 20% 20% 20 a více 38% 38% 38% 38% 38%

– Platí pro pojistné smlouvy sjednávané od 1. 4. 2009:
Nákladovou položkou je snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 24 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace), která je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.

Tabulka alokačních poplatků

trvání 1. rok 2. rok trvání 1. rok 2. rok
1 14% - 11 54% 49,5%
2 18% 9% 12 58% 54%
3 22% 13,5% 13 62% 58,5%
4 26% 18% 14 66% 63%
5 30% 22,5% 15 70% 67,5%
6 34% 27% 16 74% 72%
7 38% 31,5% 17 78% 76,5%
8 42% 36% 18 82% 81%
9 46% 40,5% 19 86% 85,5%
10 50% 45% 20 a více 90% 90%

Platí pro pojistné smlouvy sjednávané od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2009

Tabulka alokačních poplatků

trvání 1. rok 2. rok trvání 1. rok 2. rok
1 5% - 14 66% 4%
2 10% - 15 70% 5%
3 15% - 16 74% 6%
4 20% - 17 78% 7%
5 25% - 18 82% 8%
6 30% - 19 86% 9%
7 35% - 20 90% 10%
8 40% - 21 90% 12%
9 45% - 22 90% 14%
10 50% - 23 90% 16%
11 54% 1% 24 90% 18%
12 58% 2% 25 90% 20%
13 62% 3%      

Platí pro pojistné smlouvy sjednávané od 1. 10. 2005 do 31. 3. 2007

Tabulka alokačních poplatků

trvání 1. rok 2. rok trvání 1. rok 2. rok
1 5% - 14 66% 4%
2 10% - 15 70% 5%
3 15% - 16 74% 6%
4 20% - 17 78% 7%
5 25% - 18 82% 8%
6 30% - 19 86% 9%
7 35% - 20 90% 10%
8 40% - 21 90% 11%
9 45% - 22 90% 12%
10 50% - 23 90% 13%
11 54% 1% 24 90% 14%
12 58% 2% 25 90% 15%
13 62% 3%      

PŘEDBĚŽNÉ KRYTÍ

Vztahuje se na úrazová rizika platná ke dni počátku pojištění, max. do této výše:

Pojištění dětí

pojištění trvalých následků úrazu 1 500 000 Kč
pojištění denního odškodného – úraz 800 Kč/den
pojištění denního odškodného – úraz s progresí 300 Kč/den
pojištění hospitalizace 1 000 Kč/den

PARAMETRY PRODUKTU

ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ U GARANTOVANÉHO FONDU BĚŽNÉHO, JEDNORÁZOVÉHO A MIMOŘÁDNÉHO POJISTNÉHO

Pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2016 garance zhodnocení min. 0 % p. a.
Pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 garance zhodnocení min. 1,2 % p. a.
Pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 garance zhodnocení min. 1,8 % p. a.
Pro smlouvy sjednané do 30. 6. 2013 garance zhodnocení min. 2 % p. a.

POJISTNÉ

minimální běžné pojistné 300 Kč/měsíc
minimální mimořádné pojistné 500 Kč
Minimální výše výplaty kapitálové hodnoty nebo její části 1 000 Kč.
Pojistitel není povinnen vyplatit přeplatky pojistného do částky 20 Kč (včetně).
Maximální možná částka pojistného uhrazeného nad rámec sjednaného běžného pojistného je stanovena na 500 Kč ročně (bude připsána formou mimořádného pojistného do kapitálové hodnoty).
Aktuální přehled poplatků a parametrů produktu, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy, je k dispozici na Intranetu, Extranetu pojistitele, internetových stránkách pojistitele a na všech jeho obchodních místech.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 560 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku