Přehled poplatků

Přehled poplatků a parametrů produktu Flexi životní pojištění – Junior

účinnost od 1. 6. 2018

Poplatky

Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu
sepsání nabídky / žádosti o změnu zdarma
zdravotní a finanční ocenění zdarma
výpis ze zdravotní dokumentace do výše 250 Kč zdarma
provedení lékařské prohlídky do výše 1 000 Kč a dalších lékařských vyšetření zdarma
odvolání nabídky na uzavření pojistné smlouvy zdarma
Měsíční administrativní poplatky
běžné pojistné 35 Kč
jednorázové pojistné 5 Kč
Měsíční inkasní poplatky
platba prostřednictvím SIPO, e-faktury, inkasem, příkazem k úhradě zdarma
platba poštovní poukázkou 10 Kč
za měsíční platby 10 Kč
Poplatek z běžného pojistného
ze zaplaceného běžného pojistného
  • pro smlouvy sjednané do 30. 11. 2016
3 %
  • pro smlouvy sjednané od 1. 12. 2016
0 %
Poplatek ze zaplaceného jednorázového nebo mimořádného pojistného
do 2 mil. Kč včetně 1,5 %
a nad 2 mil. Kč do 5 mil. Kč včetně 0,75 %
a nad 5 mil. Kč 0 %

Poplatek se vypočítá z celého jednorázového nebo mimořádného zaplaceného pojistného. Na část pojistného do 2 mil. Kč včetně se použije sazba 1,5 %, na část pojistného od 2 mil. Kč do 5 mil. Kč včetně se použije sazba 0,75 % a pro částku nad 5 mil. Kč není poplatek účtován.

Pravidelné zpracovávání a zasílání
potvrzení o zaplacení jednorázového/mimořádného pojistného od 10 000 Kč zdarma
přehled stavu pojistné smlouvy zdarma
Zpracování a zaslání na žádost klienta
potvrzení o zaplacení jednorázového/mimořádného pojistného do 10 000 Kč zdarma
druhopis pojistné smlouvy / pojistky / dodatku 50 Kč
požadavek na výkon práv subjektu údajů (např. žádost o přístup k osobním údajům, žádost o omezení zpracování osobních údajů apod.) zdarma
Poplatek za změny ve smlouvě
první změna v kalendářním roce zdarma
druhá a každá následná změna v kalendářním roce 100 Kč
každá změna realizovaná přes internetové bankovnictví České spořitelny zdarma
Poplatek za správu kapitálové hodnoty (management fee) – v % p. a. z hodnoty fondu
garantovaný fond běžného/jednorázového/mimořádného pojistného  
  • pro smlouvy sjednané do 30. 6. 2016
0,5 %
  • pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2016
0 %
 
kdykoliv v průběhu pojištění 100 Kč
do 15 dnů od připsání (alokace) mimořádného pojistného, poplatek je účtován z vybírané částky (max. z částky do výše součtu mimořádných vkladů vložených 15 dnů před provedením výplaty) 5 %
výplata poštovní poukázkou 30 Kč
Poplatky spojené s pojistnými událostmi
první záloha na pojistné plnění na základě žádosti klienta zdarma
druhá a každá následná záloha na pojistné plnění na základě žádosti klienta 100 Kč
výplata pojistného plnění poštovní poukázkou 30 Kč
Poplatky spojené s ukončením pojistné smlouvy
Např.:
výpovědí kdykoliv v průběhu trvání,
pro neplacení pojistného,
vyplacením odkupného na vaši žádost,
zánikem pojistného zájmu či pojistného nebezpečí,
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany nás jako pojišťovny.
350 Kč
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany vás jako pojistníka zdarma
výplata poštovní poukázkou 30 Kč

Alokační poplatky

Pro smlouvy sjednané od 1. 12. 2016, vč. realizovaných změn do pojistné smlouvy

je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 60 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace). Je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.

Tabulka alokačních poplatků č. 7

trvání 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
1 14%
2 14,2% 14,2%
3 12,5% 12,5% 12,5%
4 11,6% 11,6% 11,6% 11,6%
5 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%
6 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9%
7 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7%
8 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5%
9 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2%
10 20% 20% 20% 20% 20%
11 21,8% 21,8% 21,8% 21,8% 21,8%
12 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6%
13 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 25,4%
14 27,2% 27,2% 27,2% 27,2% 27,2%
15 29% 29% 29% 29% 29%
16 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%
17 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6%
18 34,4% 34,4% 34,4% 34,4% 34,4%
19 36,2% 36,2% 36,2% 36,2% 36,2%
20 a více 38% 38% 38% 38% 38%

Pro smlouvy sjednané od 1. 4. 2009

je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 24 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace). Je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.

trvání 1. rok 2. rok
1 14%
2 18% 9%
3 22% 13,5%
4 26% 18%
5 30% 22,5%
6 34% 27%
7 38% 31,5%
8 42% 36%
9 46% 40,5%
10 50% 45%
11 54% 49,5%
12 58% 54%
13 62% 58,5%
14 66% 63%
15 70% 67,5%
16 74% 72%
17 78% 76,5%
18 82% 81%
19 86% 85,5%
20 a více 90% 90%

Pro smlouvy sjednané od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2009

trvání 1. rok 2. rok
1 5%
2 10%
3 15%
4 20%
5 25%
6 30%
7 35%
8 40%
9 45%
10 50%
11 54% 1%
12 58% 2%
13 62% 3%
14 66% 4%
15 70% 5%
16 74% 6%
17 78% 7%
18 82% 8%
19 86% 9%
20 90% 10%
21 90% 12%
22 90% 14%
23 90% 16%
24 90% 18%
25 90% 20%

Pro smlouvy sjednané od 1. 10. 2005 do 31. 3. 2007

trvání 1. rok 2. rok
1 5%
2 10%
3 15%
4 20%
5 25%
6 30%
7 35%
8 40%
9 45%
10 50%
11 54% 1%
12 58% 2%
13 62% 3%
14 66% 4%
15 70% 5%
16 74% 6%
17 78% 7%
18 82% 8%
19 86% 9%
20 90% 10%
21 90% 11%
22 90% 12%
23 90% 13%
24 90% 14%
25 90% 15%

Předběžné krytí

Vztahuje se na úrazová pojištění platná ke dni počátku pojištění, max. do této výše:

Pojištění dětí
pojištění trvalých následků úrazu 1 500 000 Kč
pojištění denního odškodného – úraz 800 Kč/den
pojištění denního odškodného – úraz s progresí 300 Kč/den
pojištění hospitalizace – úraz 1 000 Kč/den

Parametry produktu

Zhodnocení finančních prostředků u garantovaného fondu běžného, jednorázového a mimořádného pojistného
Pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2016 garance zhodnocení
0 % p. a.
Pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 garance zhodnocení
min. 1,2 % p. a.
Pro smlouvy sjednané od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 garance zhodnocení
min. 1,8 % p. a.
Pro smlouvy sjednané do 30. 6. 2013 garance zhodnocení
min. 2 % p. a.

Pojistné

Minimální:

  • běžné pojistné 300 Kč.
  • mimořádné pojistné 500 Kč.

Minimální výše výplaty kapitálové hodnoty nebo její části 1 000 Kč.

Nejsme povinni vyplatit přeplatky pojistného do částky 20 Kč (včetně).

Maximální možná částka pojistného uhrazeného nad rámec sjednaného běžného pojistného je stanovena na 500 Kč ročně (bude připsána formou mimořádného pojistného do kapitálové hodnoty).

Aktuální přehled poplatků a parametrů produktu, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy, je k dispozici na našem Intranetu, Extranetu, internetových stránkách a na všech našich obchodních místech.

Soubory ke stažení

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 552 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku