Jednotlivá pojištění FLEXI JUNIOR podrobně

Povinná pojištění:

Pojištění trvalých následků úrazu (pro dítě)

 • ochrana proti finančním dopadům úrazu s trvalými následky
 • získáte prostředky na změny, které taková situace vyžaduje (úprava bytu, změna zaměstnání, zajištění ošetřovatelky atd.)
 • pojistná částka 100 000 Kč – 4 000 000 Kč, se čtyřnásobnou progresí

Pojištění zproštění od placení pojistného v případě úmrtí dospělého pojištěného (povinné pouze u běžně placených smluv)

   • v případě tragické události v rodině hradí pojistné pojišťovna
   • dítě nadále zůstává pojištěno v původním rozsahu až do předem stanoveného konce

Další volitelná pojištění pro dítě:

Pojištění vážných nemocní a úrazů

   • pojišťovna plní max. 6x vždy ve 100% výši za nesouvisející diagnózy
   • pojištění se vztahuje na 34 onemocnění, úrazů a operativních zákroků
   • poskytnuté pojistné plnění vám v takovém případě umožní věnovat dítěti zvýšenou péči a dopřát mu nadstandardní léčbu
   • pojistná částka až 10 000 000 Kč
   • je možné sjednat připojištění na novotvary in situ - jedná se o ohraničený zhoubný nádor, který se dá z těla odstranit chirurgickou cestou

Pojištění denního odškodného - úraz

   • za každý den léčení úrazu, pokud dosáhlo min. 8 dnů, zpětně od prvního dne je vypláceno aktuálně platné denní odškodné až 800 Kč
   • denní odškodné můžete použít na úhradu výpadku příjmu
   • toto pojištění lze sjednat také s progresí (max. 300 Kč den)

Pojištění hospitalizace (úraz nebo nemoc)

    • při hospitalizaci dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci obdržíte pojistné plnění ve výši až 1 000 Kč denně (podmínkou poskytnutí plnění je, že k propuštění pojištěného dítěte dojde nejdříve následující den po přijetí)
    • pro doprovod zákonného zástupce (následně od 15. dne vyplácíme dvojnásobné plnění)
    • pro pobyt v rehabilitačním ústavu, lázních či sanatoriu (plníme za max. 30 dnů)
    • v případě hospitalizace z důvodů organických duševních poruch, které jsou jednoznačně prokazatelné a nevznikly jako následek požívání alkoholu či psychoaktivních látek
    • plníme za poporodní komplikace dítěte (vztahuje se na případy, kdy pojištěné dítě má dítě)
    • využijete např. na ušlý příjem pečující matky

Pojištění invalidity a dlouhodobé péče

   • zahrnuje invaliditu 3. stupně a dlouhodobou péči od II. stupně závislosti
   • pojistná částka 10 000 Kč až 10 000 000 Kč
   • vstupní věk 0-18 let, výstupní věk maximálně 25 let
   • pokud se pojištěné dítě stane následkem úrazu způsobeného při dopravní nehodě invalidním 3. stupně, nebo mu bude přiznán příspěvek na péči, vyplácíme dvojnásobek pojistné částky platné ke dni vzniku úrazu (maximálně 1 000 000 Kč navíc)

Pojištění ošetřování dítěte (úraz nebo nemoc)

   • Pojišťovna vám vyplatí pojistné plnění na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě nepřetržitého ošetřování vašeho dítěte, a to následně od 29. dne ošetřování dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci dítěte (maximálně můžete získat plnění za 365 dnů). Ošetřující osobou nemusí být zákonný zástupce. Hlídat může i babička nebo sousedka či paní na hlídání. Pokud je ošetřující osoba s dítětem nepřetržitě přítomna v nemocnici, pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění i za hospitalizaci dítěte.

Pojištění pro případ úmrtí dospělého*

   • v případě úmrtí dospělého pojištěného dostane dítě pojistnou částku ve dvou splátkách (30 % ihned a 70 % je převedeno do kapitálové hodnoty smlouvy, zhodnocováno a vyplaceno na konci pojištění)
   • dítě zůstává zabezpečené i v případě tragické události v rodině
   • maximální pojistná částka není omezena, minimum je 10 000 Kč
   • v rámci tohoto pojištění lze také čerpat zálohové plnění při terminálním stadiu onemocnění u dospělého pojištěného (onemocnění, jehož průběh vede s vysokou pravděpodobností k úmrtí pojištěného do 12 měsíců od data stanovení prognózy) – záloha je vyplacena ve výši 60 % aktuálně platné pojistné částky a je rozdělena na 30 %, které vyplácíme pojištěnému dítěti, a 70 %, které převádíme do kapitálové hodnoty pojistné smlouvy, zbývající částka je vyplacena při úmrtí dospělé pojištěné osoby

Pojištění invalidity dospělého pojištěného*

   • v případě uznání invalidity 3. stupně nebo přiznání příspěvku na péči (stupeň závislosti II. a vyšší) u dospělého pojištěného bude vyplacena aktuálně platná pojistná částka, která musí být ve stejné výši jako u pojištění pro případ úmrtí (maximálně však 25 000 000 Kč)

* V případě běžně placeného pojistného (tj. pojistného placeného měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně).

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku