Marketingové akce

2x víc v případě infarktu myokardu

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 platí, že v případě diagnózy infarkt myokardu u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

2x víc v případě ošetřování

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 platí, že za ošetřování pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost může být maximálně 474 500 Kč. Pojištění ošetřování pokračuje a za různé diagnózy lze čerpat opakovaně.

Dvojnásobné plnění v případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším u pojištěných dospělých i dětí vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný. Dvojnásobné plnění v důsledku dopravní nehody se tímto plněním sčítá. Pojištěný tedy dostane vyplacené plnění ve výši trojnásobku pojistné částky, max. 2 000 000 Kč navíc.

Dvojnásobné plnění v případě rakoviny (závažné onkologické onemocnění)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018 platí, že za onkologické onemocnění – rakovinu pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě vážných nemocí způsobených klíštětem

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 platí, že v případě vážných diagnóz – klíšťová meningoencefalitida, Lymeská nemoc (borrelióza), meningitida a encefalitida pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Rozšíření plnění v případě invalidity 3. stupně

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 18. 9. 2017 do 31. 12. 2017 platí, že v případě uznání invalidity 3. stupně pojištěného dospělého i dítěte bude rozšířeno pojistné plnění o výplatu částky 120 000 Kč, která bude vyplácena ve dvanácti pravidelných splátkách po 10 000 Kč. Podmínkou je konstantní pojistná částka ve výši alespoň 200 000 Kč.

Rozšíření plnění v případě vážné nemoci či úrazu

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017 platí, že v případě vážných nemocí a úrazů pojištěného dospělého i dítěte bude rozšířeno pojistné plnění o výplatu částky 60 000 Kč, která bude vyplácena v šesti pravidelných splátkách po 10 000 Kč. Podmínkou je konstantní pojistná částka ve výši alespoň 100 000 Kč.

Dvojnásobné plnění v případě vážných diagnóz – cévní mozková příhoda, poškození mozku způsobené úrazem

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016 platí, že v případě diagnózy cévní mozková příhoda, významné poškození mozku způsobené úrazem u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě závažných onkologických onemocnění – rakovina

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 14. 9. 2015 do 30. 11. 2015 platí, že v případě rakoviny – závažných onkologických onemocnění u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě velmi vážného onemocnění způsobeného klíštětem

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 platí, že v případě pojištění velmi vážného onemocnění způsobené diagnózou klíšťové meningoencefalitidy, lymeské nemoci, meningitidy nebo encefalitidy u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Marketingové akce se vás týkají, pokud je máte ve své pojistné smlouvě ujednány. Přesné podmínky akcí najdete také v pojistné smlouvě.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 841 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku