Marketingové akce

Marketingové akce se vás týkají, pokud je máte ve své pojistné smlouvě ujednány. Přesné podmínky akcí najdete také v pojistné smlouvě.

2× víc v případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče (1. 4. - 30. 6. 2021)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 250 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný. Dvojnásobné plnění v důsledku dopravní nehody se tímto plněním sčítá. Pojištěný tedy dostane vyplacené plnění ve výši trojnásobku pojistné částky, max. 2 000 000 Kč navíc.

2× více v případě cévní mozkové příhody (1. 10. – 31. 12. 2020)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 platí, že v případě diagnózy cévní mozková příhoda u pojištěného dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

2× víc v případě infarktu myokardu (1. 5. – 31. 7. 2020)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 platí, že v případě diagnózy infarkt myokardu u pojištěného dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

2× víc v případě ošetřování (1. 10. – 31. 12. 2019)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 platí, že za ošetřování pojištěného dítěte vám vyplatíme dvojnásobek. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost může být maximálně 474 500 Kč. Pojištění ošetřování pokračuje a za různé diagnózy lze čerpat opakovaně.

Dvojnásobné plnění v případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče (1. 4. – 30. 6. 2019)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším u pojištěných dospělých i dětí vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný. Dvojnásobné plnění v důsledku dopravní nehody se tímto plněním sčítá. Pojištěný tedy dostane vyplacené plnění ve výši trojnásobku pojistné částky, max. 2 000 000 Kč navíc.

Dvojnásobné plnění v případě rakoviny (17. 9. – 31. 12. 2018)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018 platí, že za onkologické onemocnění – rakovinu pojištěného dítěte vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě vážných nemocí způsobených klíštětem (1. 4. – 30. 6. 2018)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 platí, že v případě vážných diagnóz – klíšťová meningoencefalitida, Lymeská nemoc (borrelióza), meningitida a encefalitida pojištěného dítěte vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Rozšíření plnění v případě invalidity 3. stupně (18. 9. – 31. 12. 2017)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 18. 9. 2017 do 31. 12. 2017 platí, že v případě uznání invalidity 3. stupně pojištěného dospělého i dítěte bude rozšířeno pojistné plnění o výplatu částky 120 000 Kč, která bude vyplácena ve dvanácti pravidelných splátkách po 10 000 Kč. Podmínkou je konstantní pojistná částka ve výši alespoň 200 000 Kč.

Rozšíření plnění v případě vážné nemoci či úrazu (1. 4. – 30. 5. 2017)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017 platí, že v případě vážných nemocí a úrazů pojištěného dítěte bude rozšířeno pojistné plnění o výplatu částky 60 000 Kč, která bude vyplácena v šesti pravidelných splátkách po 10 000 Kč. Podmínkou je konstantní pojistná částka ve výši alespoň 100 000 Kč.

Dvojnásobné plnění v případě vážných diagnóz – cévní mozková příhoda, poškození mozku způsobené úrazem (1. 4. – 30. 5. 2016)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016 platí, že v případě diagnózy cévní mozková příhoda, významné poškození mozku způsobené úrazem u pojištěného dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě závažných onkologických onemocnění – rakovina (14. 9. – 31. 11. 2015)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 14. 9. 2015 do 30. 11. 2015 platí, že v případě rakoviny – závažných onkologických onemocnění u pojištěného dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Dvojnásobné plnění v případě velmi vážného onemocnění způsobeného klíštětem (1. 4. – 31. 6. 2015)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 platí, že v případě pojištění velmi vážného onemocnění způsobené diagnózou klíšťové meningoencefalitidy, lymeské nemoci, meningitidy nebo encefalitidy u pojištěného dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí a úrazů. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku