Jak sjednat FLEXI JUNIOR

FLEXI životní pojištění – JUNIOR může pro dítě sjednat jakákoliv dospělá osoba (rodič, prarodič i osoba bez příbuzenského vztahu).

Podmínky sjednání

  • ke sjednání pojištění potřebujete pouze občanský průkaz
  • vstupní věk dítěte je od narození do nedovršených 18 let
  • trvání smlouvy minimálně pět let a zároveň do 19 až 25 let věku dítěte
  • měsíční platba minimálně 300 Kč nebo počáteční jednorázové pojistné alespoň 10 000 Kč
  • vstupní věk pojistníka minimálně 18 let
  • pojistník nemusí být zákonným zástupcem dítěte (povinností pojistníka je seznámit zákonného zástupce dítěte – resp. pojištěné dítě po jeho zletilosti – s obsahem pojistné smlouvy)
  • podpis nabídky zákonným zástupcem, uvedení jeho vztahu k dítěti (matka, otec)

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku