Výplata plnění

Způsob výplaty pojistného plnění

Výplatu pojistného plnění Vám zašleme způsobem, který si zvolíte při hlášení pojistné události. Existují tři možnosti, jak můžeme pojistné plnění zaslat:

  • Na účet: pokud Vám budeme odesílat částku vyšší než 2 500 EUR, je třeba k hlášení připojit také identifikaci příjemce plnění. Pokud u hlášení nebude, odešleme plnění na sběrný účet (viz. další způsob). Pokud žádáte o výplatu na zahraniční účet, nezapomeňte vyplnit také formulář Z4050.
  • Složenkou: také zde je třeba u částky přesahující 2 500 EUR mít vyplněnou identifikaci příjemce plnění. V opačném případě zašleme plnění na sběrný účet.
  • Na sběrný účet: Jedná se o účet u České spořitelny. Z tohoto účtu si můžete nechat plnění vyplatit na libovolné pobočce v hotovosti, nebo bezhotovostně převést.

Komu peníze vyplatíme - příjemce pojistného plnění

Pokud se v průběhu pojištění stane pojistná událost, je třeba, aby ji nahlásila oprávněná osoba, které můžeme zaslat plnění:

    • Pojištěná osoba: o pojistné plnění nejčastěji žádá pojištěná osoba, které se událost stala.
    • Opatrovník: žádá o pojistné plnění za opatrovanou osobu. Musí nám doložit rozhodnutí soudu o opatrovnictví.
    • Obmyšlená osoba/dědic: žádá o plnění v případě úmrtí pojištěné osoby. Pro hlášení je nezbytné znát číslo smlouvy, v opačném případě je nutné kontaktovat notáře (správce dědického řízení), který se na nás obrátí a zjistí Vám potřebné údaje pro hlášení. K povinné dokumentaci patří kopie úmrtního listu, potvrzení notáře o účastnících dědického řízení a případně protokol od Policie České republiky (v případě úmrtí následkem úrazu).

V případě, že je smlouva sjednaná ve prospěch banky, musíme pojistné plnění nejprve nabídnout této bance

Jak dlouho trvá šetření pojistné události?

Na vyřešení pojistné události máme zákonnou lhůtu 3 měsíce, ale většinu událostí stihneme vyřídit do jednoho měsíce od data nahlášení. Vše závisí na obsáhlosti pojistné události, a zda spolu s hlášením obdržíme kompletní informace.

Mohlo by vás také zajímat

Nahlášení pojistné události

Průběh likvidace

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku