Marketingové akce

Marketingové akce se vás týkají, pokud je máte ve své pojistné smlouvě ujednány. Přesné podmínky akcí najdete také v pojistné smlouvě.

2× víc v případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče (1. 4. - 30. 6. 2021)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 250 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný. Dvojnásobné plnění v důsledku dopravní nehody se tímto plněním sčítá. Pojištěný tedy dostane vyplacené plnění ve výši trojnásobku pojistné částky, max. 2 000 000 Kč navíc.

2× víc v případě cévní mozkové příhody (1. 10. - 31. 12. 2020)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 platí, že v případě diagnózy cévní mozková příhoda u pojištěného dospělého vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí s jednorázovou výplatou, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

2x víc v případě infarktu myokardu (1. 5. - 31. 7. 2020)

Pro nové smlouvy a dodatky sjednané od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020 platí, že v případě diagnózy infarkt myokardu u pojištěného dospělého i dítěte vám vyplatíme dvojnásobek z pojištění vážných nemocí s jednorázovou výplatou. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný.

2× víc v případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče (1. 2. – 31. 3. 2019)

Pro nové smlouvy sjednané od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019 platí, že za invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči ve stupni závislosti II. a vyšším u pojištěných dospělých vám vyplatíme dvojnásobek, pokud je pojistná částka alespoň 100 000 Kč. Pojistné plnění navýšíme max. o 1 000 000 Kč/pojištěný. Dvojnásobné plnění v důsledku dopravní nehody se tímto plněním sčítá. Pojištěný tedy dostane vyplacené plnění ve výši trojnásobku pojistné částky, max. 2 000 000 Kč navíc.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku