Co mi FLEXI RISK pojistí

LÉČENÍ ÚRAZU

Při úrazu nemusíte čekat na ukončení léčení. Nahlásíte nám ho ještě během léčby a peníze tak máte ve chvíli, kdy je potřebujete.

Pojištěny máte úrazy, které jsou definované v „Oceňovací tabulce plnění za léčení úrazu“. Najdete je v této tabulce.

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU OD 0,5 %

V případě úrazu, který zanechá trvalý následek, vypočítáme procento plnění až z desetinásobku zvolené částky.

Vyplacené peníze vám pomohou s náklady na úpravu bydlení, koupi zdravotních pomůcek či automobilu.

INVALIDITA

Při čistém příjmu 20 000 Kč je výše invalidního důchodu 3. stupně 13 319 Kč, zajistěte si jeho dorovnání.

Pojistit se můžete pro všechny tři stupně invalidity a bezmocnost od II. stupně závislosti.

Za invaliditu 3. stupně v důsledku dopravní nehody vám vyplatíme dvojnásobné plnění (maximální zvýšení o 1 mil. Kč).

VÁŽNÉ NEMOCI

Buďte chráněni pro případ vybraných onemocnění kardiovaskulárního systému či onkologických onemocnění.

Můžete si vybrat variantu s jednorázovou výplatou pojistné částky, nebo zvolit flexibilní výplatu, kdy výše vyplacené částky odpovídá závažnosti onemocnění a náročnosti léčení. 

HOSPITALIZACE

Peníze vám dáme již za hospitalizaci s jedním přenocováním.

PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Pokud budete na neschopence s nemocí či úrazem 29 dnů a více, vyplatíme vám zpětně za každý den pracovní neschopnosti (včetně sobot, nedělí a svátků) aktuálně platnou částku, kterou si dorovnáte příjem.

ÚMRTÍ

Při úmrtí následkem úrazu při dopravní nehodě vyplatíme oprávněné osobě dvojnásobné plnění (maximální zvýšení o 1 mil. Kč).

Soubory ke stažení

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku