Jsem obmyšlená nebo oprávněná osoba. Jak mám postupovat v hlášení pojistné události?

V případě, že neznáte číslo pojistné smlouvy je nutné kontaktovat notáře (správce dědického řízení). Na základě rodného čísla zesnulého sdělíme vše potřebné. K povinné dokumentaci patří kopie úmrtního listu, potvrzení notáře o účastnících dědického řízení a  případně protokol od Policie České republiky (v případě úmrtí následkem úrazu).

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 569 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku