Jak vypočítáme pojistné plnění?

Pro výpočet pojistného plnění je důležitá především pojistná částka, kterou máte na smlouvě sjednanou. Výpočet se liší dle rizika, ze kterého plníme. Zde uvádíme způsoby výpočtu u nejčastějších rizik:

  • Denní odškodné: pojistnou částku násobíme počtem dní léčení, maximálně však počtem dní v oceňovací tabulce.
  • Trvalé následky: u trvalého následku musíme zjistit procento tělesného poškození. Toto procento pak vyplatíme z pojistné částky, kterou u vážnějších případů navyšujeme dle smlouvy (tzv. progrese)

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 543 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku