Jak získat aplikaci PČS asistent

 1. Centrála vaší společnosti nám zašle seznam poradců, kterým vytvoříme přístupy do aplikace.
 2. Poradcům ze seznamu odešleme e-mail s instalačním odkazem. Aplikaci můžete instalovat také dle návodu zde.
 3. Aplikaci instalujte do mobilního telefonu nebo tabletu dle návodu.
 4. Otevřete aplikaci, na úvodní obrazovce vyberte možnost „Registrovat se“, vyplňte pracovní e-mail a zvolte si heslo pro přístup do aplikace.
 5. Odešleme vám ověřovací e-mail. Registraci dokončete kliknutím na link v e-mailu, kterým potvrdíte registraci vašeho mobilního telefonu nebo tabletu.
 6. Můžete se přihlásit do aplikace na základě e-mailu a hesla, které jste si sami vytvořili.

Postup instalace aplikace

 • Mobilní telefon nebo tablet s OS Android 2.3.3 a vyšším
 • Mobilní telefon nebo tablet s OS iOS 6 a vyšším
 • Mobilní telefon s OS Windows Phone 8

Android

android

 1. Pro instalaci je třeba v nastavení mobilního telefonu / tabletu povolit instalaci z neznámých zdrojů (Nastavení – Zabezpečení – Neznámé zdroje).
 2. V mobilním telefonu / tabletu si otevřete instalační link: http://www.pcsasistent.cz/instalace.
 3. Klikněte na ikonu operačního systému Android.
 4. Aplikace se automaticky začne stahovat na pozadí (stahování signalizuje běžící šipka vlevo nahoře). Po stažení aplikace stáhněte horní lištu dolů a zobrazí se vám stažený instalační soubor. Klikněte na soubor.
 5. Kliknutím na instalovat se aplikace nainstaluje.

iOS

ios

 1. V mobilním telefonu / tabletu si otevřete instalační link: http://www.pcsasistent.cz/instalace.
 2. Klikněte na ikonu operačního systému iOS.
 3. Kliknutím na ikonu se aplikace automaticky stáhne a nainstaluje.
 4. Protože je aplikace umístěna mimo App Store, může nás telefon považovat za nedůvěryhodného vývojáře. V menu telefonu přejděte do Nastavení – Obecné – Správa zařízení (Settings – General – Device Management), rozklikněte „Pojistovna Ceské sporitelny“ a odsouhlaste „Důvěřovat vývojáři“.

Windows Phone 8

Windows Phone

 1. V mobilním telefonu si otevřete instalační link: http://www.pcsasistent.cz/instalace
 2. Krok 1 / certifikát – kliknutím na první ikonu otevřete odkaz pro instalaci certifikátu.
 3. Potvrďte, že chcete přidat firemní účet pojišťovny Kooperativa.
 4. Zobrazí se vám obrazovka s klíčem. Stránka nezobrazuje průběh stahování, je třeba ji zcela opustit šipkou zpět a vrátit se na stránku s instalačními ikonami.
 5. Krok 2 / aplikace – kliknutím na druhou ikonu otevřete odkaz pro instalaci aplikace.
 6. Potvrďte, že chcete instalovat aplikaci. Opět se dostanete na stránku, na které není zobrazen průběh stahování. Stránku je třeba zcela opustit.
 7. V seznamu aplikací naleznete ikonu aplikace PČS asistent.
 1. Komu je aplikace určena?
  Aplikace je určena poradcům, kteří potřebují v terénu získat rychlý náhled na detail smluv FLEXI.

 2. Na jakých přístrojích bude aplikace fungovat?

  • Mobilní telefon nebo tablet s Android 2.3.3 a vyšší
  • Mobilní telefon nebo tablet s iOS 6 a vyšší
  • Mobilní telefon s Windows Phone 8

  Verzi operačního systému najdete v nastavení svého přístroje, většinou u informací o softwaru.

 3. U kterých smluv mohu nahlížet do jejich detailu?

  • Tlačítko „Smlouvy a nabídky“
   Můžete nahlížet do detailu smluv svých klientů (z vašeho kmene) nebo klientů z kmene vašich podřízených poradců (nadřízený poradce musí být uveden v seznamu poradců), a to po zadání 3 vstupních údajů: jména a příjmení klienta, jeho data narození/rodného čísla nebo čísla smlouvy/nabídky smlouvy. Pokud byste potřeboval získat náhled na smlouvu klienta v cizím kmeni, musíte pro vyhledání smlouvy zadat kombinaci 4 údajů: jména, příjmení, rodného čísla a čísla smlouvy/nabídky klienta.
  • Tlačítko „Moje smlouvy a nabídky“
   Zde můžete vyhledávat pouze smlouvy a nabídky, které máte vy nebo vaši podřízení v kmeni. Smlouvy lze jednoduše filtrovat dle stavu, data podpisu nebo jména a příjmení pojištěného. U všech takto vyhledaných smluv lze nahlížet do detailu.
 4. Nejde mi otevřít detail smlouvy mého klienta (vyhledat intervence nebo pojistné události).
  Podmínkou zobrazení detailu smlouvy je, že v interním systému pojišťovny je správně ke smlouvě přiřazeno vaše username, což lze ověřit na lince pro poradce. Pokud není přiřazeno správně, je třeba, aby vaše centrála podala žádost o převod smlouvy do vašeho kmene (pod váš username).

 5. Aplikace mi nejde stáhnout do mobilního zařízení
  Po kliknutí na ikonu aplikace se objevil symbol stahování, ale nezahájilo se stahování aplikace. Tento problém se může vyskytnout u OS Android. Jedná se o chybu internetového prohlížeče, který nedokáže stáhnout balíček aplikace mimo Google Play. Zkuste z Google Play nainstalovat jiný prohlížeč (např. FireFox) a stránku otevřít v něm.

 6. Aplikace mi nejde nainstalovat.
  U Android se při instalaci může objevit oznámení, že je třeba povolit instalaci z neznámých zdrojů/zdrojů mimo market. Aplikace je umístěna na serveru pojišťovny a proto je třeba povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů, resp. zdrojů mimo Android market (nastavení lze najít např. pod volbou Nastavení/Aplikace/Zabezpečení/Neznámé zdroje).

 7. Při registraci mi hlásí: „Tento e-mail má již vytvořeno heslo“. Jak mám dále postupovat?
  Tato hláška znamená, že si zadaný e-mail již někdo v minulosti registroval a zvolil k němu heslo. Ověřte správné zadání e-mailu a v případě, že si nevzpomenete na dříve vytvořené heslo, pokračujte změnou hesla dle bodu 9.

 8. Při registraci mi hlásí: „Tento e-mail nemá oprávnění k přístupu do aplikace. Kontaktuje Vaši centrálu.“ Jak mám dále postupovat.
  Přístupy tvoříme dle seznamu e-mailů, které nám zašle centrála společnosti. Je možné, že centrála nám váš e-mail nezaslala nebo se zkoušíte přihlásit pod jiným e-mailem, než nám zaslala vaše centrála. V každém případě se obraťte na centrálu.

 9. Zapomněl jsem přístupové heslo do aplikace.
  Změnu hesla můžete provést přes odkaz na úvodní obrazovce aplikace Změnit/Zapomenuté heslo. Vyplňte email používaný pro přihlášení do aplikace, klikněte na “Odeslat”, na vyplněnou e-mailovou adresu obdržíte link s odkazem na zadání nového hesla.

 10. Při přihlašování nebo práci s aplikací se zobrazí hláška „Server neodpovídá. Zkuste prosím znovu.“

  • Server je dočasně přetížen, opakujte pokus později.
  • Pokud budou problémy přetrvávat, kontaktujte linku pro pradce.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE „PČS asistent“

Provozovatelem  aplikace PČS asistent je Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů oprávněna vykonávat majetková práva k této aplikaci. Provozovatel tímto vydává Podmínky pro užívání aplikace PČS asistent (dále jen „Podmínky“), které se vztahují na všechny uživatele aplikace PČS asistent:

Přístup a registrace

 1. Aplikaci PČS asistent mohou využívat poradci, které schválí centrála obchodního partnera. Centrála přístupy schvaluje zasláním seznamu uživatelů Provozovateli. Poradce aplikaci instaluje prostřednictvím linku, který obdrží e-mailem nebo jej nalezne na pcsasistent.cz.
 2. Po instalaci aplikace si v aplikaci vytvoří heslo, které bude v kombinaci s e-mailem používat pro přihlášení do aplikace.
 3. Každý přístroj se musí při prvním přihlášení registrovat. Pokud aplikace PČS asistent přístroj nezná, neumožní přihlášení a současně zašle poradci e-mail s linkem pro registraci nového přístroje. Odkliknutím linku poradce potvrdí, že je uživatelem přístroje.
 4. Jeden poradce může aplikaci PČS asistent instalovat na více přístrojů. Více poradců se může přihlašovat z jednoho přístroje.

Upozornění

Pokud má poradce problém s otevíráním některých typů příloh v aplikaci PČS asistent, doporučujeme do přístroje s operačním programem Android nainstalovat aplikaci OfficeSuite Viewer 7 na Google Play, pro iOS v App Store vyhledat aplikaci FileApp.

Ochrana dat

 1. Aplikace PČS asistent je jedním z informačních systémů Provozovatele a vztahují se na ni veškerá ustanovení Smlouvy o obchodním zastoupení, zejména týkající se povinnosti mlčenlivosti obchodního zástupce a ochrany osobních údajů.
 2. Uživatel je především povinen zajistit, aby nedošlo k nahodilému přístupu do aplikace PČS asistent a tím k porušení zabezpečení osobních údajů.
 3. Přístup do aplikace PČS asistent je podmíněn výše popsanou registrací, jejíž součástí je poskytnutí a zpracování některých osobních údajů uživatele ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“). V takovém případě je Provozovatel povinen s těmito údaji nakládat v souladu s uvedeným Nařízením, Smlouvou o obchodním zastoupení a Informacemi o zpracování osobních údajů zprostředkovatelů a dalšími interními předpisy Provozovatele vždy tak, aby zamezil náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění poskytnutých osobních údajů.
 4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu aplikace PČS asistent. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti aplikace PČS asistent.
 5. Podmínky užívání aplikace PČS asistent jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění, přičemž Provozovatel je oprávněn je jednostranně měnit či doplňovat.

Datum zveřejnění podmínek: 1. 10. 2018

Linka pro poradce: 957 115 115

E-mail: podporaflexi@koop.cz

Máte dotaz či připomínku?

* – povinné pole