Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále…

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde.


Vyjádření PČS: Smlouvy FLEXI životního pojištění platí a našim klientům nadále poskytujeme sjednanou pojistnou ochranu

4. 4. 2018

V médiích aktuálně vycházejí články o netransparentních poplatcích ve smlouvách FLEXI životního pojištění a možné neplatnosti těchto smluv, kvůli rozsudku soudu u jedné smlouvy.

Vyjádření PČS:

Rozsudek Městského soudu v Praze jako odvolacího soudu se týká jedné konkrétní pojistné smlouvy a není tak možné ho vztahovat na všechny naše pojistné smlouvy a produkty životního pojištění. Rozsudek je závazný pouze pro danou věc, nemá obecnou platnost a není možné jej vnímat jako precedentní pro trh životního pojištění. Naše smlouvy FLEXI životního pojištění nadále platí a v našem portfoliu nemáme neplatné pojistné smlouvy.

V posuzované kauze šlo o spor o zaplacení dlužného pojistného, nikoliv o podmínky platnosti smlouvy FLEXI životního pojištění.

 

Ztotožňujeme se s názorem Městského soudu v Praze, pokud jde o hodnocení praxe (nekalých obchodních praktik) finančního poradce pana Lukáše Štorka, který pojistnou smlouvu zprostředkoval, a proto nebudeme dále dlužné pojistné na klientovi vymáhat ani podávat dovolání. S finančním poradcem Lukášem Štorkem jsme již dříve ukončili spolupráci, mimo jiné proto, že mu ČNB udělila v souvislosti s jeho podnikáním rekordní pokutu v historii, a to ve výši 6 000 000 Kč. Spolupráce s panem Štorkem byla pro naši pojišťovnu velkým poučením a od té doby důsledně prověřujeme kvalitu práce spolupracujících poradců.

Náš přehled poplatků je a byl vždy transparentní. Je v souladu s legislativou veřejně dostupný na naší webové stránce, kde je tedy klientům kdykoliv k dispozici. Přípustnost tohoto postupu v minulosti již několikrát potvrdily rozsudky napříč soudními instancemi. Podle těchto rozhodnutí se za součást pojistné smlouvy považují také dokumenty, které nejsou výslovně ve smlouvě jako součást smlouvy vyjmenovány, pokud na ně smlouva nebo pojistné podmínky odkazují. V souladu s tímto právním názorem máme tedy jako součást pojistné smlouvy i Sazebník parametrů a poplatků produktu.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 855 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku