Od 25. ledna rozesíláme klientům výroční rekapitulace pojistných smluv

21. 1. 2016

Od 25. ledna budeme klientům rozesílat přehled stavu pojistné smlouvy k 31. prosinci 2015.

Součástí přehledu je také informace, zda smlouva k tomuto datu umožňuje výběry z kapitálové hodnoty a zda splňuje podmínky pro daňové zvýhodnění platné od 1. ledna 2015.

Všichni klienti, jejichž smlouva podmínky pro daňové zvýhodnění splňuje, dostanou také potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění. Mohou si tak od základu daně odečíst zaplacené pojistné ve zdaňovacím období 2015 (ovšem pouze pojistné za sjednaná rizika smrti a dožití, za pojištění kapitálové hodnoty, za pojištění doživotní kapitálové renty, ostatní pojistná rizika nejsou daňově uznatelná), a to prostřednictvím svého zaměstnavatele nebo samostatně, v daňovém přiznání.

Klienti, kteří mají aktivované zasílání sdělení od pojišťovny prostřednictvím e-dokumentů, dostanou rekapitulace včetně potvrzení o výši odpočtu do aplikace SERVIS 24.

Pro větší pohodlí klientů budeme v roce 2016 postupně zavádět další formy elektronické komunikace. Budeme s klienty komunikovat prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv. Proto dopis obsahuje i možnost udělení souhlasu s elektronickou komunikací a unikátní kód pro její spuštění. V rámci aktivace si klienti mohou také aktualizovat své kontakty (e-mail, telefon, korespondenční adresu).

Klienti, kteří souhlas s elektronickou komunikací udělí a kontakty zaktualizují do 28. února 2016, budou zařazeni do soutěže o hodnotné ceny.

Soubory ke stažení

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 541 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku