Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Vážení klienti,
je nám to velmi líto, ale v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, uzavíráme nejméně do 2. 11. všechny naše pobočky. Můžete využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Případně lze využít telefonní kontakt na pracovníka pobočky, který je uveden na vstupních dveřích pobočky. Každý náš pracovník bude nápomocen k vyřešení Vašeho požadavku. Děkujeme za pochopení.


Minimum o mozkové mrtvici

29. 9. 2020

Mozková mrtvice (iktus, cévní mozková příhoda) je název pro různě hlubokou poruchu funkce mozku projevující se především v oblasti vnímání, myšlení, vyjadřování a pohybu. Příčinou ve většině případů bývá porucha prokrvení části mozkové tkáně. Místo, rozsah poruchy a rychlost jejího vzniku jsou zodpovědné za druh a závažnost projevů.

Přechodné projevy neschopnosti vyjádřit se, občasné závratě, smyslové poruchy, poruchy hybnosti svalstva obličeje, ruky nebo nohy s průvodní poruchou čití mohou být podceněny. Často však následuje opakování příhod s podstatně horším průběhem nebo úmrtím.

Úmrtí na mozkovou mrtvici zcela náhle nebo po různě dlouhé, těžké formě onemocnění představuje spolu s chorobami srdce nejčastější příčinu smrti ve všech ekonomicky rozvinutých státech světa. Tak je to i v České republice. Nemocní, kteří akutní projevy onemocnění přežijí, mívají často významně sníženou kvalitu života. Mnohdy jsou dlouhodobě zcela závislí na pomoci okolí. Péče o ně pak vyžaduje mnoho času a úsilí ze strany rodiny nebo specializovaných zdravotně-sociálních zařízení. Financování potřebné péče pak představuje vysoké náklady pro zdravotní pojišťovny a nepřímo pro celou společnost.

Onemocnění včetně vážných komplikací i smrti může postihnout muže i ženy v každém věku, výrazně častěji však ve vyšších věkových pásmech. Vysoký krevní tlak, cukrovka a některé poruchy srdečního rytmu jsou nejčastějšími příčinami mrtvice. Tyto prognosticky velmi závažné změny zdravotního stavu většinou zpočátku nepůsobí bolest ani jiné obtíže, proto nemocný o jejich existenci mnohdy neví. A když je zjistí, většinou je podceňuje.

Některé vrozené abnormality a některé poruchy životního stylu, jako jsou kouření, nedostatek spánku, dlouhodobé přepínání, nadměrná konzumace alkoholu, nedostatek pohybu a dlouhodobý obtížně tolerovaný pocit nepohody z jakýchkoliv důvodů, vedou také ke skrytým změnám zdravotního stavu. Ty pak mnohdy nečekaně vyústí v kritické formy onemocnění či smrt, a to i u relativně mladých jedinců.

Je možná prevence? Většinou ano. Je však potřeba osvojit si zásady zdravého životního stylu: dbát na rovnováhu mezi zátěží a odpočinkem, dbát na dostatečnou dobu nerušeného spánku. Nekouřit, vyhýbat se drogám včetně nadměrné konzumace alkoholu, kávy, čaje i energetických nápojů. Varovat se svévolného užívání léků „na nervy, na zklidnění, na spánek, proti bolesti“ atd. Udržovat přiměřenou hmotnost, nepřejídat se, i když jídlo mívá příjemně zklidňující účinek. Dbát na dostatečně dlouhý a přiměřeně intenzivní pohyb, nejlépe ve formě, která působí jedinci radost.

Prognosticky důležité také je kontrolovat své ambice, žít v míru se sebou i se svým okolím a aktivně přispívat k pohodě v rodině, na pracovišti i ve společnosti. Duševní rovnováha a pocit pohody, nikoliv na úkor okolí, je totiž důležitým ochranným faktorem zdraví.

Při projevu příznaků, byť jen podezřelých z možnosti vzniku mozkové mrtvice, je extrémně důležitý časový faktor. Organizační, vyšetřovací i léčebné možnosti systému zdravotní péče se v posledních letech významně zlepšily. Přínosem jsou však jen tehdy, je-li možné příslušnou odbornou péči poskytnout včas, tedy co nejdříve. Jen tak má pacient šanci na minimalizaci následků tohoto nebezpečného onemocnění. Bez speciálních opatření totiž nelze následující průběh a rozsah hrozících škod spolehlivě odhadnout. Je vysoké riziko vzniku nevratných změn. Proto je důležité neprodleně volat telefonickou linku 155 nebo zvolit program „Záchranka“, je-li k dispozici v mobilu svědků příhody.

Nezastupitelnou úlohu v ochraně před skrytým nebezpečím kardiovaskulárních chorob včetně mrtvice mají pravidelné, neformální a pečlivé lékařské prohlídky s dostatečným časovým prostorem pro seznámení vyšetřovaného s výsledky vyšetření a s doporučením vhodných opatření korigujících zjištěné abnormality. Jakkoliv vzdělaný a zkušený lékař je totiž od dávnověku většinou „jen“ v roli poradce, instruktora. Řízení vlastního života je především na každém jednotlivci.

Prakticky důležitá je i skutečnost, že při vytváření podmínek pro zdravý životní styl co největšího podílu populace má obtížně zastupitelnou roli zdravotní a sociální politika státu, neboť ovlivnění některých okolností podmiňujících zdravý životní styl nemusí být vždy v silách jednotlivce. 

MUDr. Lubomír Berka, CSc., kardiolog
KARDIA JH s.r.o.
Jindřichův Hradec

Více o mozkové mrtvici se dozvíte zde.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Vážení klienti,
je nám to velmi líto, ale v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, uzavíráme nejméně do 2. 11. všechny naše pobočky. Můžete využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Případně lze využít telefonní kontakt na pracovníka pobočky, který je uveden na vstupních dveřích pobočky. Každý náš pracovník bude nápomocen k vyřešení Vašeho požadavku. Děkujeme za pochopení.

Přeskočit na hlavní nabídku