Vedení společnosti

Představenstvo

Předseda představenstva

RNDr. Petr Zapletal, MBA

RNDr. Petr Zapletal, MBA, nar. 8. 9. 1963

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního programu MBA při Rochester Institute of Technology a držitelem licence Securities and Financial Derivatives Representative v Londýně.

Své první pracovní zkušenosti po studiu získával ve společnosti Puro-Klima a v investiční bance Barclays de Zoete Wedd Ltd. V letech 1995–2000 působil ve vrcholovém managementu Credit Suisse Asset Management, investiční společnost.

Pak již jeho kroky směřovaly do Finanční skupiny České spořitelny. Od ledna 2001 do října 2005 zastával pozici předsedy představenstva Investiční společnosti České spořitelny a vystupoval jako předseda předsednictva Unie investičních společností ČR. V listopadu 2005 byl zvolen do funkce předsedy představenstva Pojišťovny České spořitelny.

Je také také členem představenstva společnosti Kooperativa a členem
prezidia České asociace pojišťoven.

Místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Kulhánek

Ing. Jaroslav Kulhánek, nar. 12. 3. 1957

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu výrobně-ekonomickou, obor ekonomika průmyslu.

Od roku 1995 je členem Komory daňových poradců a v roce 2000 obdržel certifikát CIMA-A. Své pracovní zkušenosti získával například jako ředitel Finančního úřadu v Hradci Králové nebo jako člen představenstva a finanční ředitel společnosti Povodí Labe.

Koncem roku 1996 byl zvolen předsedou představenstva a generálním ředitelem ČS – Živnostenské pojišťovny, a.s. Dne 1. listopadu 2000 byl jmenován místopředsedou představenstva a ředitelem obchodního úseku v Pojišťovně České spořitelny. V letech 2003 až 2005 pak zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti. Od roku 2005 je místopředsedou představenstva. Zodpovídá za oblast finanční a IT. Je členem prezidia České asociace pojišťoven.

Člen představenstva

Ing. Tomáš Vaníček

Ing. Tomáš Vaníček, MBA, nar. 8. 6. 1968

Po studiu Vysoké školy ekonomické v Praze absolvoval postgraduální studium bankovnictví na Oklahomské universitě, titul MBA získal studiem Brno Business School & Nottingham Trent University.

Ve finančním sektoru se pohybuje již od roku 1992. Svoji kariéru v oblasti bankovnictví zahájil na jičínské pobočce Komerční banky, následoval posun na pozici vedoucího oddělení pro výzkum trhu, posléze se stal ředitelem divize přímého bankovnictví. Od roku 2001 působil v České spořitelně na několika manažerských postech. Naposledy měl na starosti řízení a provoz celé pobočkové sítě a hypotečních center a podílel se na nastavení nového obchodního modelu spořitelny.

V červenci 2013 nastoupil do Pojišťovny České spořitelny na pozici náměstka generálního ředitele. Zodpovídá zde za divizi obchodu. Je členem představenstva společnosti.

Dozorčí rada

 • Předseda dozorčí rady – Ing. Martin Diviš, MBA
  předseda představenstva Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group
 • Místopředseda dozorčí rady – Dkfm. Hans Raumauf
  člen představenstva hlavního akcionáře Wiener Städtische Wechselseitiger
  Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group
 • Členka dozorčí rady – Prof. Elisabeth Stadler
  předsedkyně představenstva Vienna Insurance Group
 • Člen dozorčí rady – KR Franz Fuchs
  člen představenstva Vienna Insurance Group
 • Člen dozorčí rady – Mag. Erwin Hammerbacher
  člen představenstva Sparkassen Versicherung AG
 • Člen dozorčí rady – Ing. Marek Blaha
  ředitel pobočkové sítě a externího prodeje v ČS, a.s.
 • Člen dozorčí rady – Ing. Vladimír Mráz
  člen dozorčích rad společností patřících do skupiny Vienna Insurance Group
 • Člen dozorčí rady – Ing. Jiří Drahoš
  vedoucí oddělení controllingu a reportingu Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group
 • Člen dozorčí rady – Ing. Petr Procházka
  ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 586 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku