Vedení společnosti

Představenstvo

Místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Kulhánek

Ing. Jaroslav Kulhánek, nar. 12. 3. 1957

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu výrobně-ekonomickou, obor ekonomika průmyslu.

Od roku 1995 je členem Komory daňových poradců a v roce 2000 obdržel certifikát CIMA-A. Své pracovní zkušenosti získával například jako ředitel Finančního úřadu v Hradci Králové nebo jako člen představenstva a finanční ředitel společnosti Povodí Labe.

Koncem roku 1996 byl zvolen předsedou představenstva a generálním ředitelem ČS – Živnostenské pojišťovny, a.s. Dne 1. listopadu 2000 byl jmenován místopředsedou představenstva a ředitelem obchodního úseku v Pojišťovně České spořitelny. V letech 2003 až 2005 pak zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti. Od roku 2005 je místopředsedou představenstva. Zodpovídá za oblast finanční a IT. Je členem prezidia České asociace pojišťoven.

Člen představenstva

Ing. Tomáš Vaníček

Ing. Tomáš Vaníček, MBA, nar. 8. 6. 1968

Po studiu Vysoké školy ekonomické v Praze absolvoval postgraduální studium bankovnictví na Oklahomské universitě, titul MBA získal studiem Brno Business School & Nottingham Trent University.

Ve finančním sektoru se pohybuje již od roku 1992. Svoji kariéru v oblasti bankovnictví zahájil na jičínské pobočce Komerční banky, následoval posun na pozici vedoucího oddělení pro výzkum trhu, posléze se stal ředitelem divize přímého bankovnictví. Od roku 2001 působil v České spořitelně na několika manažerských postech. Naposledy měl na starosti řízení a provoz celé pobočkové sítě a hypotečních center a podílel se na nastavení nového obchodního modelu spořitelny.

V červenci 2013 nastoupil do Pojišťovny České spořitelny na pozici náměstka generálního ředitele. Zodpovídá zde za divizi obchodu. Je členem představenstva společnosti.

Dozorčí rada

 • Předseda dozorčí rady – Ing. Martin Diviš, MBA
  předseda představenstva Kooperativa pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group
 • Místopředseda dozorčí rady – Dkfm. Hans Raumauf
  člen představenstva hlavního akcionáře Wiener Städtische Wechselseitiger
  Versicherungsverein – Vermögensverwaltung – Vienna Insurance Group
 • Členka dozorčí rady – Prof. Elisabeth Stadler
  předsedkyně představenstva Vienna Insurance Group
 • Člen dozorčí rady – KR Franz Fuchs
  člen představenstva Vienna Insurance Group
 • Člen dozorčí rady – Mag. Erwin Hammerbacher
  člen představenstva Sparkassen Versicherung AG
 • Člen dozorčí rady – Ing. Marek Blaha
  ředitel pobočkové sítě a externího prodeje v ČS, a.s.
 • Člen dozorčí rady – Ing. Vladimír Mráz
  člen dozorčích rad společností patřících do skupiny Vienna Insurance Group
 • Člen dozorčí rady – Ing. Jiří Drahoš
  vedoucí oddělení controllingu a reportingu Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group
 • Člen dozorčí rady – Ing. Petr Procházka
  ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 569 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku