Finanční výsledky

Vývoj vybraných obchodních a hospodářských výsledků (tis. Kč)

Období k: 2015 2016 2017 31. 3. 2018
Aktiva 32 249 001 30 518 146 29 627 707 30 129 690
Vlastní kapitál 3 621 322 3 848 076 4 060 289 4 172 409
Stav finančního umístění 29 227 791 27 283 037 25 795 782 27 450 240
Stav technických rezerv 26 247 670 24 215 144 23 026 576 22 329 596
Hospodářský výsledek za účetní období 790 038 1 030 569 1 088 574 243 723
Předepsané pojistné celkem 8 892 147 7 203 077 7 498 236 1 918 223
z toho životní pojištění 8 202 457 6 552 370 6 898 360 1 770 509
neživotní pojištění 689 690 650 708 599 876 147 714
Náklady na pojistná plnění celkem 6 146 685 5 796 558 4 862 717 1 573 471
z toho životní pojištění 5 932 814 5 620 997 4 675 758 1 553 614
neživotní pojištění 213 871 175 561 186 960 39 857
Počet uzavřených pojistných smluv (ks) 781 615 778 381 770 649 767 694
z toho životní pojištění 740 660 739 368 733 922 731 702
neživotní pojištění 40 955 39 013 36 727 36262
Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 278 288 310 320

Vývoj předepsaného pojistného a tržního podílu
(Běžně placené životní pojištění - vždy k 31. 3.)

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 558 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku