Finanční výsledky

Vývoj vybraných obchodních a hospodářských výsledků (tis. Kč)

Období k: 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.09.2017
Aktiva 32 686 701 32 249 001 30 518 146 31 358 682
Vlastní kapitál 3 543 822 3 621 322 3 848 076 3 733 803
Stav finančního umístění 30 093 911 29 227 791 27 283 037 28 650 978
Stav technických rezerv 26 791 114 26 247 670 24 215 144 23 491 389
Hospodářský výsledek za účetní období 855 121 790 038 1 030 569 758 942
Předepsané pojistné celkem 11 918 758 8 892 147 7 203 077 5 551 461
z toho životní pojištění 11 201 393 8 202 457 6 552 370 5 102 061
neživotní pojištění 717 365 689 690 650 708 449 400
Náklady na pojistná plnění celkem 7 837 144 6 146 685 5 796 558 3 382 210
z toho životní pojištění 7 635 905 5 932 814 5 620 997 3 239 450
neživotní pojištění 201 239 213 871 175 561 142 759
Počet uzavřených pojistných smluv (ks) 786 370 781 615 778 381 772 051
z toho životní pojištění 743 212 740 660 739 368 734 739
neživotní pojištění 43 158 40 955 39 013 37 312
Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 269 278 288 306

Vývoj předepsaného pojistného a tržního podílu
(Běžně placené životní pojištění - vždy k 30. 9.)

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 564 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku