Finanční výsledky

Vývoj vybraných obchodních a hospodářských výsledků (tis. Kč)

Období k: 2015 2016 2017 30. 6. 2018
Aktiva 32 249 001 30 518 146 29 627 707 27 490 120
Vlastní kapitál 3 621 322 3 848 076 4 060 289 3 438 836
Stav finančního umístění 29 227 791 27 283 037 25 795 782 25 007 786
Stav technických rezerv 26 247 670 24 215 144 23 026 576 21 629 077
Hospodářský výsledek za účetní období 790 038 1 030 569 1 088 574 498 974
Předepsané pojistné celkem 8 892 147 7 203 077 7 498 236 3 842 926
z toho životní pojištění 8 202 457 6 552 370 6 898 360 3 548 980
neživotní pojištění 689 690 650 708 599 876 293 945
Náklady na pojistná plnění celkem 6 146 685 5 796 558 4 862 717 3 177 095
z toho životní pojištění 5 932 814 5 620 997 4 675 758 3 104 636
neživotní pojištění 213 871 175 561 186 960 72 459
Počet uzavřených pojistných smluv (ks) 781 615 778 381 770 649 763 845
z toho životní pojištění 740 660 739 368 733 922 728 060
neživotní pojištění 40 955 39 013 36 727 35 785
Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 278 288 310 321

Vývoj předepsaného pojistného a tržního podílu
(Běžně placené životní pojištění - vždy k 30. 6.)

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 555 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku