Vaše podněty a připomínky

* – povinné pole

Spokojenost našich klientů je pro nás na prvním místě

Máte podnět ke zlepšení, chcete podat stížnost nebo jste s našimi službami naprosto spokojení? Neváhejte se s námi o váš názor podělit. Budeme se jím zabývat co nejdříve, zpravidla vše vyřídíme do 30 dnů. Pokud budeme potřebovat více času, budeme vás informovat o předpokládané době vyřízení.

Můžete nás kontaktovat telefonicky na 958 888 111 nebo e-mailem na info@pojistovnacs.cz.

Jak postupovat při podání stížností:

 • Stížnost můžete podat:
  • písemně na adresu Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
  • e-mailem na info@pojistovnacs.cz
  • telefonicky prostřednictvím klientské linky 958 888 111
  • osobně na kterékoliv pobočce České spořitelny či u našich externích partnerů (seznam kontaktů najdete zde)
 • Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo stížnost podává a co je jejím obsahem nebo čeho se domáháte. Nevyplývají-li z ní tyto skutečnosti nebo je-li k řádnému vyřízení stížnosti třeba doložit další doklady, vyzveme vás k doplnění stížnosti či doložení potřebných dokladů. Pokud stížnost nedoplníte nebo nedoložíte potřebné doklady, vaši stížnost odložíme.
 • Na vyřízení vaší stížnosti máme 30 kalendářních dnů od data jejího přijetí v sídle Pojišťovny České spořitelny. O výsledku stížnosti vás budeme písemně informovat.
 • Máte také právo obrátit se se svojí stížností na náš postup na Českou národní banku, která vykonává dohled v pojišťovnictví.

Řešení sporů:

 • Spory z pojistné smlouvy řeší příslušné soudy České republiky.
 • Jste-li spotřebitel, tak k rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též:
 • Pokud jste uzavřel pojistnou smlouvu jako spotřebitel on-line (např. prostřednictvím internetového bankovnictví Servis 24) můžete k případnému mimosoudnímu řešení sporu využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou zde.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 552 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku