K čemu aplikace Flexina slouží

Aplikace Flexina je mobilní aplikace pro externí poradce Kooperativy, slouží k náhledu na detail smluv "FLEXI", kdykoliv poradce potřebuje. Obsahuje informace o smlouvě klienta, pojistných událostech, intervencích, obchodní příležitosti na smlouvy, push notifikace ale také nejdůležitější informace z pojišťovny a kontakty. Aplikace je určena pro mobilní zařízení i tablety s operačním systémem iOS nebo Android. Aplikace není určena pro OS Windows Phone. Podmínkou užívání aplikace je registrace mobilního zařízení nebo tabletu a poradce v pojišťovně.

Na jakém zařízení bude aplikace fungovat?

 • Mobilní telefon nebo tablet s OS Android 5.0 a vyšším
 • Mobilní telefon nebo tablet s OS iOS 9 a vyšším

Na jakém zařízení aplikace nebude fungovat?

 • Mobilní telefon s OS Windows Phone 8

Verzi operačního systému najdete v nastavení svého přístroje, většinou u informací o softwaru.

Co aplikace nabízí?

 • Informace ke smlouvám klientů: Zadáním jména, příjmení, rodného čísla / data narození nebo čísla smlouvy rychle vyhledáte informace o smlouvě klienta. Pro vyhledávání v kmeni postačuje zadat jenom jeden identifikátor klienta. Mimo kmen je nutné zadat všechny identifikátory. Okamžitě tak vidíte informace o pojistníkovi, pojištěném, sjednaných rizicích, platbách nebo strategii investování.
 • Přehled všech pojistných událostí na jednom místě: Rychlý náhled do všech pojistných událostí vybraného klienta včetně stavu, v jakém se pojistná událost nachází. Náhled na detail pojistné události.
 • Přehled všech intervencí na jednom místě: Intervence můžete vyhledávat a filtrovat dle různých kritérií. Poradce v aplikaci vidí všechny intervence, nikoliv pouze nevyřízené.
 • Přehled všech obchodních příležitostí – seznam obchodních příležitostí na klienta (pojistníka i pojištěného). Vybrané kategorie obchodních příležitostí jsou Nová vážná rizika, Nová vážná rizika – navýšení, Exspirace smlouvy / rizika, Inspiral a Narozeniny.
 • Zprávy: Přehled zpráv zaslaných vám z pojišťovny s možností filtrování a zobrazení detailu včetně zobrazení příloh.
 • Užitečné informace: Aktuální informační servis z pojišťovny.
 • Kontakty: Seznam všech kontaktů na jednom místě. Dostupný telefon, e-mailový kontakt s možností přímého zaslání e-mailu nebo volání z kontaktu uvedeného v aplikaci, také údaje o pracovní době.
 • Push notifikace – upozornění pro poradce na novou Intervenci, Obchodní příležitost na smlouvy z kmene a Zprávy z pojišťovny.

Jak získat aplikaci Flexina?

 1. Centrála vaší společnosti nám zašle seznam poradců, kterým vytvoříme přístupy do aplikace.
 2. Poradcům ze seznamu odešleme e-mail s odkazem na užitečné informace o aplikaci.
 3. Aplikaci si stáhněte do mobilního zařízení (telefonu nebo tabletu) z App Store nebo Google Play.
 4. Otevřete aplikaci, na úvodní obrazovce vyberte možnost „Nová registrace“, vyplňte prosím pracovní e-mail a zvolte si heslo pro přístup do aplikace (minimálně 4 znaky, aspoň 1 písmeno a 1 číslo).
 5. Odešleme vám ověřovací e-mail. Registraci dokončete kliknutím na link v e-mailu, kterým potvrdíte registraci svého mobilního zařízení (telefonu nebo tabletu).

Jak se do aplikace přihlásit?

První přihlášení

 • Do úvodní „přihlašovací“ obrazovky zadejte e-mail a heslo, které jste si sami vytvořili
 • Nastavte si pro přihlašování do aplikace:

  Otisk prstu
  nebo
  PIN (nemůže obsahovat 4 stejná čísla a nemůže obsahovat vzestupnou/sestupnou řadu čísel)

Průběžné přihlašování

Poradce z aplikace neodhlášen

 • Zadejte PIN nebo otisk prstu – dle individuálního nastavení při spuštění aplikace

Poradce z aplikace odhlášen

 • Zadejte e-mail a heslo vytvořené při registraci
 • Nastavte PIN nebo otisk prstu (nutné při každém přihlášení, kterému předcházelo odhlášení z aplikace)

 

 1. U kterých smluv mohu nahlížet do jejich detailu?

  V hlavním menu „Smlouvy a nabídky“: Přes záložku „Moji klienti“ můžete nahlížet do detailu smluv svých klientů (z vašeho kmene) nebo klientů z kmene vašich podřízených poradců (nadřízený poradce musí být uveden v seznamu poradců), a to po zadání pouze 1 z těchto vstupních údajů: jména, příjmení klienta nebo čísla smlouvy/nabídky.

  Pokud byste potřeboval získat náhled na smlouvu klienta v cizím kmeni, musíte přepnout na vyhledávání „Ostatní klienti“ a pro vyhledání smlouvy zadat všechny 4 požadované údajů: jméno, příjmení, rodné číslo / datum narození klienta nebo číslo smlouvy/nabídky klienta.

 2. Nejde mi otevřít detail smlouvy mého klienta (vyhledat intervence nebo pojistné události).

  Podmínkou zobrazení detailu smlouvy je, že v interním systému pojišťovny je ke smlouvě správně přiřazeno vaše username, což lze ověřit na Help Desku pojišťovny. Pokud není přiřazeno správně, je třeba, aby vaše centrála podala žádost o převod smlouvy do vašeho kmene (pod váš username).

 3. Při registraci mi hlásí: „Tento e‑mail má již vytvořeno heslo.“ Jak mám dále postupovat?

  Tato hláška znamená, že si zadaný e‑mail již někdo v minulosti registroval a zvolil k němu heslo. Ověřte správné zadání e‑mailu. V případě, že si nevzpomenete na dříve vytvořené heslo, pokračujte změnou hesla.

 4. Při registraci mi hlásí: „Tento e‑mail nemá oprávnění k přístupu do aplikace. Kontaktuje vaši centrálu.“ Jak mám dále postupovat?

  Přístupy tvoříme dle seznamu e‑mailů, které nám zašle centrála společnosti. Je možné, že centrála nám váš e‑mail nezaslala nebo se zkoušíte přihlásit pod jiným e‑mailem, než nám zaslala vaše centrála. V každém případě se obraťte na centrálu.

 5. Zapomněl jsem přístupové heslo do aplikace.

  Změnu hesla můžete provést přes přihlašovací obrazovku kliknutím do pole pro zadání e‑mailu nebo hesla. Aplikace zobrazí odkaz na „Zapomenuté heslo“. Klikněte na tento odkaz a zadejte váš e‑mail registrovaný u naší společnosti. Po odeslání požadavku si nové heslo můžete nastavit přes e‑mail zaslaný společností.

 6. Musím se pokaždé z aplikace odhlašovat?

  Při přihlášení do aplikace si nastavujete PIN nebo otisk prstu jako vstupní heslo do aplikace pro případ, že si aplikaci ve svém mobilním zařízení minimalizujete. Kdykoliv je pak možné aplikaci maximalizovat a začít s ní pracovat otevřením pomocí PINu nebo otisku prstu.

 7. Při přihlašování nebo práci s aplikací se zobrazí hláška „Server neodpovídá. Zkuste prosím znovu.“

  Server je dočasně přetížen, opakujte pokus později. Pokud budou problémy přetrvávat, kontaktujte Klientskou linku.

Podmínky užívání aplikace „Flexina“

Provozovatelem aplikace Flexina je Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů oprávněna vykonávat majetková práva k této aplikaci. Provozovatel tímto vydává Podmínky pro užívání aplikace Flexina (dále jen „Podmínky“), které se vztahují na všechny uživatele aplikace:

Přístup a registrace

 1. Aplikaci Flexina mohou využívat poradci, které schválí centrála obchodního partnera. Centrála přístupy schvaluje zasláním seznamu uživatelů Provozovateli. Poradce aplikaci instaluje její stáhnutím z App Store nebo Google Play.
 2. Po instalaci aplikace si v aplikaci vytvoří heslo, které bude v kombinaci s e‑mailem používat pro přihlášení do aplikace.
 3. Každý přístroj se musí při prvním přihlášení registrovat. Pokud aplikace Flexina přístroj nezná, neumožní přihlášení a současně zašle poradci e‑mail s linkem pro registraci nového přístroje. Odkliknutím linku poradce potvrdí, že je uživatelem přístroje.
 4. Jeden poradce může aplikaci Flexina instalovat na více přístrojů. Více poradců se může přihlašovat z jednoho přístroje.

Ochrana dat

 1. Aplikace Flexina je jedním z informačních systémů Provozovatele a vztahují se na ni veškerá ustanovení Smlouvy o obchodním zastoupení, zejména týkající se povinnosti mlčenlivosti obchodního zástupce a ochrany osobních údajů.
 2. Přístup do aplikace Flexina je podmíněn výše popsanou registrací, jejíž součástí je poskytnutí některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. V takovém případě je Provozovatel povinen s těmito údaji nakládat v souladu s uvedeným zákonem na ochranu osobních údajů a ostatními souvisejícími právními předpisy a vždy tak, aby zamezil zneužití osobních údajů a jakékoliv újmě osoby, které se osobní údaje týkají.
 3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu aplikace Flexina. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti aplikace Flexina.
 4. Podmínky užívání aplikace Flexina jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění, přičemž Provozovatel je oprávněn je jednostranně měnit či doplňovat.

Datum zveřejnění podmínek: 1. 1. 2019

Linka pro poradce: 957 115 115

E‑mail: podporaflexi@koop.cz  

Pracovní doba: Po – Pá: 8:00 – 18:00

Pro rychlejší vyřešení vašeho dotazu, prosím, uveďte název aplikace, které se váš dotaz týká!

Máte dotaz či připomínku?

* – povinné pole