Co je invalidita 3. stupně

Invalidita 3. stupně je stav, kdy vaše míra pracovní schopnosti poklesne minimálně o 70 %. Invalidita je uznávána na jedno onemocnění (postižení), které má nejvýznamnější vliv na pokles pracovní schopnosti.

Celkem žije v ČR přes 418 000 invalidních důchodců.

Invalidních důchodů je vyplaceno za invaliditu 3. stupně.

Nejčastější příčiny invalidity 3. stupně

Zdroj: ČSSZ

Zhruba každý 60. Čech má přiznaný 3. stupeň invalidity.

Mezi nejčastější příčiny invalidity, kterých se obává téměř polovina Čechů, patří rakovina, zranění způsobená autonehodou i nemoci nervové soustavy.

Radkin Honzák přibližuje, proč v dnešní době přibývá psychický problémů a jaké nasadit preventivní prostředky k zachování zdraví. Více se dozvíte v článku zde.

Co říct, když se vám blízký svěří s duševními obtížemi?

Lidé ve věku 26–45 let se nejvíce obávají zranění způsobených autonehodou, ale nejčastěji pobírají důchod kvůli duševním nemocem.

58 % lidí by se o psychických problémech svěřilo blízké osobě.

Téměř 3/4 Čechů si myslí, že je důležité pozorně naslouchat a probrat možnosti, pokud se jim někdo z okolí svěří s psychickými problémy.

Vypracovala organizace Nevypusť duši

Jak pečovat o duševní zdraví nejev v nouzovém stavu?

O duševní zdraví bychom měli pečovat. Nemusíme přímo trpět závažným onemocněním. Snažit se posilovat svojí psychickou odolnost můžeme každý den.

Sedm zásad zdravé psychohygieny

Pamatuj na svou pohodu: Ujisti se, že máš dostatek spánku, čerstvého vzduchu a vyvážené stravy.

Pohybuj se: Najdi si nějakou fyzickou aktivitu, která tě baví a po které je ti dobře.

Udělej si čas na své myšlenky a pocity: Každý den na nějakou dobu vypni počítač, telefon a televizi.

Buď součástí skupiny: Věnuj čas lidem, se kterými je ti dobře.

Měj realistická očekávání od svých nálad: Všichni máme někdy špatnou náladu, kdy nezvládáme být pozitivní. Pokud máš ale špatnou náladu několik týdnů v kuse, vyhledej pomoc.

Nastav si dosažitelné cíle: Zvol si cíle, které tě motivují, ale nepohlcují.

Buď na sebe hodný: Pokud jsi v těžké situaci, dýchej zhluboka a zkus k sobě mluvit tak, jak bys mluvil k dobrému příteli.

Vypracovala organizace Nevypusť duši

Máte záložní plán pro případ invalidity?

  • 20 % lidí chybí záložní finanční plán v případě invalidity.
  • Více než polovina Čechů by výpadek příjmů a dodatečné náklady řešila pomocí invalidního důchodu
  • Průměrná výše invalidního důchodu 3. stupně v ČR je jen necelých 13 000 Kč.

S průměrným příjmem 30 000 korun a započitatelnou dobou 45 let budete dostávat invalidní důchod za 3. stupeň ve výši přibližně 16 000 Kč. Oproti Vašemu čistému příjmu Vám bude ročně chybět přibližně 110 000 Kč. A za 10 let to už bude přes 1 milion Kč.

Příklad

Našemu klientovi bylo 45 let, když začal trpět psychotickými poruchami. Byl opakovaně hospitalizován na psychiatrii a byla mu diagnostikována schizotypální porucha, která je charakterizována výstředním chováním s tendencí k izolaci od společnosti.

  • V souvislosti s tímto onemocněním mu byla uznána invalidita 3. stupně
  • Klientovi jsme vyplatili pojistnou částku ve výši 500 000 Kč
  • Pokud by si klient sjednal pojištění v době trvání akce 2× víc, vyplatili bychom mu 1 000 000 Kč

U většiny psychických onemocnění je psychoterapii třeba aplikovat dlouhodobě. Lidé s psychickými onemocněními se běžně potýkají se ztrátou práce, někdy i rodinného zázemí a bydlení. Kompenzace ušlých příjmů pomůže pacientům k větší stabilitě aktuální životní situace, která je pro léčbu zásadní.

Co dělat, když má váš blízký psychické obtíže

ANO

Pozorně mu naslouchejte

Snažte se zjistit co nejvíce o jeho prožívání a vžít se do něj. Nesnažte se mu vnutit váš pohled na věc a ani jeho potíže nezlehčujte.

Ptejte se, co by mu pomohlo

V jakých situacích se cítí aspoň trochu lépe? Co je v takových situacích jinak? Je něco, co mu už v minulosti pomohlo?

Společně proberte možnosti odborné pomoci

Ta je vhodná vždy, když člověk vnímá, že "už na to sám nestačí".

Buďte tam pro něj

NE

NE

Pokuste se respektovat jeho vnímání

Jakkoliv se liší od vašeho a jakkoliv to může být těžké.

Vyhledejte pro sebe podporu od přátel nebo odborníka

ANO

Nepřesvědčujte

Podělte se s ním o vaše obavy a chtějte znát jeho vnímání situace. Posilujte v něm pocit důvěry ve vás a pocit, že je přijímaný a oceňovaný.

Společně zvažte, jak by vám oběma mohla pomoci podpora odborníka

Můžete vyhledat odbornou pomoc a svěřit se o tom svému blízkému.

Pokud bezprostředně ohrožuje zdraví své nebo jiných, zavolejte záchrannou službu

Vypracovala organizace Nevypusť duši

Na koho se obrátit v případě akutních duševních problémů

Linka první psychické pomoci

(pro dospělé)

116 123

Linka bezpečí

(pro děti a mladistvé)

116 111

Linka pro rodinu a školu

(pro dospělé, kteří mají starost o dítě)

116 000

Všechny linky jsou dostupné nonstop, zdarma a jsou anonymní. Všechny linky jsou v určitých hodinách dostupné i přes chat.

Vypracovala organizace Nevypusť duši

Co možná nevíte o schizofrenii

Mezi hlavní příznaky nemoci patří halucinace a bludy, ale také snížení emoční aktivity, motivace, socializace a oslabení vůle, pohybu, řeči.

Může postihnout kohokoliv

Postihuje lidi bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, kulturu či společenskou vrstvu. Postihuje cca 1% populace.

Každý rok je na světě diagnostikováno 1,5 milionu lidí

Nejčastěji propuká v mladší dospělosti

Onemocnění nejčastěji propuká u mužů mezi 15 až 25 lety, u žen mezi 25 až 35 lety. K diagnóze ale může dojít v dřívějším i pozdějším věku.

Je to epizodické onemocnění

Objevuje se v psychotických krizích a posléze v opakováních nemoci (relapsech). Po překonání akutní epizody se pacienti mohou vracet do běžného života.

50 000 pacientů ročně

V ČR se v ambulantních zařízeních se schizofrenií každoročně léčí zhruba 50 000 pacientů.

Je léčitelná

Léky pomáhají zmírnit příznaky. Edukace, psychoterapie a psychosociální rehabilitace pomáhají předcházet relapsu a pozitivně ovlivňují léčbu a zotavení.

U lidí trpících schizofrenií je dvoj- až trojnásobně větší riziko předčasného úmrtí než u běžné populace, a to z důvodu kardiovaskulárních, metabolických, infekčních onemocnění a sebevražd.

Vypracovala organizace Nevypusť duši

Co možná nevíte o bipolární afektivní poruše

Jedná se o závažné chronické onemocnění s typickým střídáním manických a depresivních epizod. Mezi jednotlivými epizodami (atakami) může být různě dlouhá doba bez příznaků (remise).

Nejčastěji propuká v mladší dospělosti

Může se rozvinout kdykoli, nejčastěji se ale začíná objevovat mezi 15. a 30. rokem života. Celosvětově se s ní léčí cca 1 % populace.

Maniodepresivní psychóza

Tak se jí říkalo v minulosti, a to i proto, že se při ní mohou objevit i halucinace a bludy. Patří mezi afektivní poruchy (poruchy nálad).

Depresivní epizoda

Projevuje se sklíčenou, smutnou náladou, únavou, ztrátou energie a životního smyslu. Vyskytují se poruchy spánku a změny chuti k jídlu. Mohou se objevit myšlenky na sebevraždu.

Manická epizoda

Typická je euforická nálada, zvýšená energie, snížená potřeba spánku a roztržitost. Časté je také zvýšené sebevědomí, zrychlená řeč, impulsivní jednání a riskování.

Závažné onemocnění

Stav některých pacientů vyžaduje hospitalizaci, vhodné je také využít služeb Centra duševního zdraví. Riziko sebevraždy je 20× vyšší než u běžné populace.

Zotavení je možné

S pomocí léků a psychosociální rehabilitace lze i s bipolární poruchou žít kvalitní život. Využívá se nácvik aktivního řešení problémů i psychoterapie zaměřená na rodinu.

Lidé nejčastěji vyhledají pomoc ve fázi deprese, kdy se subjektivně cítí špatně a mají potíže s návykovými látkami nebo se spánkem. V mánii přistupují k léčbě často pod nátlakem nejbližšího okolí, protože sami mají pocit, že pomoc nepotřebují.

Vypracovala organizace Nevypusť duši

Proč

Pojistnou událost snadno nahlásíte on‑line

Chytrý on‑line formulář vás provede hlášením, elektronicky vložíte i potřebnou dokumentaci.

Roste a přizpůsobí se vám

Pojištění můžete kdykoli upravit podle vašich aktuálních potřeb. Změnit rozsah pojištění, výši platby i pojištěné osoby.

Zajistí vás v případě vážných životních situací

Propad příjmu je při vážných situacích průměrně o 8 000 Kč měsíčně. Pojištění pomůže rozpočet dorovnat.

Pro koho

Aktivní lidi

Úrazové pojištění a také zdarma pojištění rizikových rekreačních sportů.

Všechny s úvěrem, hypotékou

FLEXI umí kopírovat stávající výši úvěru, pojištění je tedy levnější.

Rodiny s dětmi

Pojistěte živitele rodiny. V případě vážné situace pojištění pomůže udržet životní standard rodiny.

Dozvědět se víc

Dozvědět se víc

Po odeslání formuláře vás budeme nejdéle do 2 pracovních dnů kontaktovat a pomůžeme vám sjednat schůzku s jedním z našich poradců. Případně vám poradíme ohledně pojištění a zodpovíme vaše dotazy.

* – povinné pole

Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasím s tím, že vyplněné osobní údaje budou zpracovány za účelem sjednání osobní schůzky s některým z našich spolupracujících pojišťovacích zprostředkovatelů, kterému budou za tím účelem tyto osobní údaje předány. Více zde